Πρόσληψη 1.145 συμβασιούχων - πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στους ΟΤΑ (ΦΕΚ 3200B/2019)

Πρόσληψη 1.145 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (με σύμβαση 8 μηνών), με σκοπό τη στελέχωση 99 ΟΤΑ Α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, που θα υλοποιήσουν προγράμματα «Άθλησης για Όλους», την περίοδο 2019-2020. 

Από το Blogger.