πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019

Δέκα κατηγορίες γονέων ασφαλισμένων που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2019

Πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων από το σύνολο των φορέων ασφάλισης μπορούν να αποχωρήσουν το 2019 με το καθεστώς των γονέων ανηλίκων

Περίπου 30.000 ασφαλισμένοι, κυρίως μητέρες ανηλίκων – αλλά και άνδρες πατέρες στο Δημόσιο – οι οποίοι συμπληρώνουν τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται ανά πρώην Ταμείο για τους γονείς μπορούν να αποχωρήσουν το 2019 και να συνταξιοδοτηθούν.
Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους που έχουν προλάβει να κατοχυρώσουν σχετικό δικαίωμα έως 31/12/2012 όπως επίσης περιπτώσεις ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ που μπορούν να αξιοποιήσουν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ Τραπεζών
Οι γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) ασφαλισμένοι του Δημοσίου και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ - Τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και επιθυμούσαν να συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το έτος θεμελίωσης στα 50 ή τα 52 ή τα 55 θα πρέπει να είχαν συμπληρώσει την 25ετία μέχρι την 31/12/2012. Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα όρια ηλικίας πριν από την 18η Αυγούστου του 2015. Όσοι είχαν συμπληρωμένες και τις δυο αυτές προϋποθέσεις μπορούν κανονικά να συνταξιοδοτηθούν. Όσοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την 19/8/2015 εντάσσονται σε νέο όριο ηλικίας το οποίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο και πλησιάζει το γενικό όριο ηλικίας των 62 ετών. Στις κατηγορίες που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2019 με τις προϋποθέσεις της 25ετίας και της ανηλικότητας ανήκουν :
1. Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 25ετία μαζί με ανηλικότητα τέκνου και είχαν μέχρι 18/8/2015 συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας.
2. Γονείς (άνδρες - γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και μόνο μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 25ετία και μαζί ανηλικότητα τέκνου και είχαν μέχρι 18/8/2015 συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας.
3. Γονείς (άνδρες - γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και μόνο μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 25ετία και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και είχαν μέχρι 18/8/2015 συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.
Τρίτεκνοι και άνω (Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ Τραπεζών)
Οι γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες τρίτεκνοι και άνω ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ - Τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης με το καθεστώς της τριτεκνιας θα πρέπει να είχαν συμπληρώσει 20 έτη στην ασφάλιση μέχρι την 31/12/2012 και έτσι να έχουν κατοχυρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας. Παράλληλα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα εν λόγω όριο ηλικίας πριν από την 18η Αυγούστου του 2015. Όσοι είχαν συμπληρωμένες και τις δυο αυτές προϋποθέσεις μπορούν κανονικά να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2019. Όσοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την 19/8/2015 εντάσσονται και αυτοί όπως και οι γονείς ανηλίκων σε νέο όριο το οποίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Στις κατηγορίες που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2019 με τις προϋποθέσεις της 25ετίας και της ανηλικότητας ανήκουν :
4. Τρίτεκνες και άνω μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία μπορούν άμεσα να συνταξιοδοτηθούν άνευ ορίου ηλικίας.
5. Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες - γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 20ετία και είχαν συμπληρώσει μέχρι 18/8/2015 το 52ο έτος της ηλικίας.
6. Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες - γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία και είχαν συμπληρώσει μέχρι 18/8/2015 το 55ο έτος της ηλικίας τους.
Παραδείγματα
 • Μητέρα ανηλίκου δημοτική υπάλληλος με 25ετία το 2010 που συμπλήρωσε το 50ο έτος της ηλικίας της το 2014 μπορεί άμεσα εντός του 2019 να αποχωρήσει.
 • Τρίτεκνος δημόσιος υπάλληλος που είχε θεμελιώσει δικαίωμα με 20ετία το 2011 για τα 52 και συμπλήρωσε τα 52 τον 2/2015 μπορεί άμεσα εντός του 2019 να αποχωρήσει.
 • Πατέρας ανηλίκου δημόσιος υπάλληλος που είχε θεμελιώσει δικαίωμα με 25ετία το 2012 και συμπλήρωσε το 2014 τα 55 μπορεί άμεσα να βγει σε σύνταξη.
 • Ασφαλισμένη στο ΤΑΠ - ΟΤΕ μητέρα που είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 τα απαιτούμενα 25 έτη για να αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη στα 50 πλην όμως γίνεται 50 μέσα το 2016, θα μπορεί να αποχωρήσει πλέον στα 56 και 9 που δεν τα έχει ακόμη συμπληρώσει.
 • Πατέρας ανηλίκου δημόσιος υπάλληλος που είχε θεμελιώσει δικαίωμα με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2011 συμπληρώνει τα 52 το 2018. Ο συγκεκριμένος δεν μπορεί άμεσα να βγει στη σύνταξη. Θα μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών.
IKA και Ταμεία ΔΕΚΟ Τραπεζών (5.500 ένσημα και ανήλικο)
Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων που είναι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ και τα Ταμεία των ΔΕΚΟ - Τραπεζών και είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα ανήλικο τέκνο μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με βάση το όριο ηλικίας που κατοχύρωσαν και αν αυτό το όριο το έχουν ήδη συμπληρώσει. Έτσι για να συνταξιοδοτηθούν το 2019 θα πρέπει οπωσδήποτε πριν από την 18η Αυγούστου του 2015 να έχει συμπληρωθεί αναλόγως το 50ο ή 52ο ή 55ο έτος της ηλικίας. Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν :
7. Μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και σε Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών αλλά και στο Ταμείο Νομικών που είχαν συμπληρώσει το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 50ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 55 για πλήρη.
8. Μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και σε Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών αλλά και στο Ταμείο Νομικών που είχαν συμπληρώσει το 2011 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 52ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 57 για πλήρη.
9. Μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και σε Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών αλλά και στο Ταμείο Νομικών που είχαν συμπληρώσει το 2012 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 55ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 60 για πλήρη.
Οι εν λόγω κατηγορίες ασφαλισμένων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το σχετικό όριο ηλικίας πριν την αύξηση που έφερε ο ν. 4336/2015 τον Αύγουστο του 2015 καθώς έκτοτε η προσαύξηση είναι απότομη.
Παραδείγματα :
 • Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ μητέρα είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 τα απαιτούμενα 5.500 ένσημα να αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη στα 55. Έγινε 55 το 2014 κι επομένως μπορεί άμεσα να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένη στον ΟΑΠ - ΔΕΗ μητέρα είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 τα απαιτούμενα 5.500 ένσημα να αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη στα 50 με μειωμένη. Συμπλήρωσε τα 50 το 2012. Έτσι μπορεί άμεσα να αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη. Με πλήρη θα μπορεί στα 59 κι 6 μήνες.
 • Ασφαλισμένη στο ΤΑΠ – ΟΤΕ μητέρα είχε συμπληρώσει μέχρι το 2011 τα απαιτούμενα 5.500 ένσημα για να αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη στα 57 πλην όμως γίνεται 57 ετών τον Νοέμβριο του 2016. Η συγκεκριμένη υπάλληλος θα μπορεί να αποχωρήσει πλέον στα 59 και 6 μήνες. Μειωμένη μπορεί να λάβει άμεσα.
Σημαντική παρατήρηση : Η μείωση στη σύνταξη πλέον υπολογίζεται μόνο στην Εθνική Σύνταξη. Έτσι ακόμη και στις περιπτώσεις που κάποια μητέρα αποχωρήσει με την μεγαλύτερη μείωση (30%) το μέγιστο ποσό στο οποίο θα μειωθεί η σύνταξή της είναι 115,2 € (30% επί της εθνικής σύνταξης). Το ποσό της ανταποδοτικής θα χορηγηθεί πλήρες. Η εν λόγω αλλαγή καθιστά εξαιρετικά επωφελή την προοπτική της εξόδου σε μειωμένη σύνταξη καθώς έχουμε μια ανωτάτη περικοπή της τάξης των 115,2 € με την πλήρη σύνταξη να απέχει αρκετά χρόνια.
10. Μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ
Με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ που ρυθμίζει τα ζητήματα της διαδοχικής ασφάλισης «άνοιξε» ο δρόμος για χιλιάδες γυναίκες ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ και τα ταμεία των εμπόροβιοτεχνών, των επαγγελματιών και των αυτοκινητιστών αλλά και των γιατρών και μηχανικών που είναι ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ ώστε να συνταξιοδοτηθούν αρκετά χρόνια νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας κάνοντας χρήση της ειδικής διάταξης του ΙΚΑ για τη συνταξιοδότηση των μητέρων.
Το εν λόγω δικαίωμα αφορά τις παλιές ασφαλισμένες πριν από την 31/12/1992 και μπορεί να αξιοποιηθεί από μητέρες ασφαλισμένες στα Ταμεία :
 • ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ
 • ΟΑΕΕ – ΤΣΑ
 • ΟΑΕΕ – ΤΑΕ
 • ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ
 • ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ
Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες θα πρέπει κατά την ημερομηνία ενηλικίωσης του τέκνου τους η οποία και δεν μπορεί να είναι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012 να έχουν συμπληρώσει συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης ή 18,4 έτη ασφάλισης. Έτσι θα πρέπει ανεξάρτητα του ταμείου που ήταν ασφαλισμένες εκείνη τη στιγμή να συνυπάρχει η ανηλικότητα του τέκνου και ο χρόνος ασφάλισης των 5.500 ημερών ή 18,4 ετών. Για τις μητέρες που η ενηλικίωση του τέκνου επήλθε μετά την 1/1/2011 μπορεί για τη συμπλήρωση του χρόνου των 5.500 ημερών να γίνει χρήση των πλασματικών ετών του ν. 3996/2011 (σπουδές, κενά ασφάλισης, επιδοτούμενη ανεργία κλπ).
Πώς μπορούν οι ασφαλισμένες να αξιοποιήσουν το εν λόγω δικαίωμα
Για να γίνει χρήση του εν λόγω δικαιώματος από κάποια ασφαλισμένη θα πρέπει να καταστεί τελευταίος φορέας ασφάλισης και αρμόδιος για την απονομή της σύνταξης το πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή αλλιώς ο κλάδος μισθωτών του ΕΦΚΑ στον οποίο ισχύουν συνταξιοδοτικά οι διατάξεις του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Για να συντελεστεί αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει χρήση δύο επιλογών. Συγκεκριμένα :
 • Να συμπληρώνοντα συνολικά 1500 ημέρες ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκ των οποίων οι 500 την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση.
 • Να συμπληρώνοντα συνολικά 1000 ημέρες ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκ των οποίων οι 300 την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση.
Είναι εμφανές λοιπόν ότι οι εν λόγω ασφαλισμένες χρειάζεται οπωσδήποτε να αποκτήσουν είτε για πρώτη φορά είτε ξανά ασφαλιστικό δεσμό με το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ τον οποίο ασφαλιστικό δεσμό θα πρέπει να διατηρήσουν μέχρι τη συμπλήρωση μιας εκ των δύο ως άνω προϋποθέσεων. Ο εν λόγω ασφαλιστικός δεσμός μπορεί να δημιουργηθεί με μία από δύο ενέργειες :
 • Μισθωτή εργασία με ασφάλιση στο ΙΚΑ
 • Προαιρετική ασφάλιση στον Κλάδο Μισθωτών
Με την επανασύνδεση της ασφαλισμένης με τον Κλάδο Μισθωτών του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) δίνεται η δυνατότητα και αφού το ΙΚΑ καταστεί ο αρμόδιος για την παροχή της σύνταξης φορέας το αίτημα για τη σύνταξη να υποβληθεί στο ΙΚΑ και να κριθεί με τις προϋποθέσεις του εν λόγω φορέα ώστε να δικαιούται η αιτούσα ασφαλισμένη τη σύνταξη με τα όρια που αναφέρονται παραπανω.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();