πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

ΑΣΕΠ: 9 ιδιότητες δίνουν... διορισμό

Τα κρίσιμα ''σημεία'' που κάνουν αποδεκτή την αίτηση
Τις κρίσιμες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά μεταξύ των υποψηφίων που διεκδικούν θέσεις εποχικού προσωπικού (ΣΟΧ) αποσαφηνίζει σήμερα το workenter.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το κατάλληλο έντυπο ΣΟΧ όπως αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη.

Επιπλέον, θα πρέπει να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο και τα κατάλληλα δικαιολογητικά, όλες τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους.
Σημειώστε τις ιδιότητες που πρέπει να αποδειχθούν:
 • Χρόνος ανεργίας: 200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες
 • Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: 50 μονάδες για κάθε τέκνο
 • Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: 40 μονάδες για κάθε τέκνο
 • Ανήλικα τέκνα: 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο
 • Γονέας ή τέκνο μονογονεικής οικογένειας: 50 μονάδες για κάθε τέκνο
 • Βαθμός βασικού τίτλου: Για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20
 • Εμπειρία: μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες
 • Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%: Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 3
 • Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου: Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 2
Προσέξτε ιδιαίτερα:
 1. Όπου ζητείται επαγγελματική άδεια να υποβάλεται ο ακριβής τίτλος της άδειας
 2. Να κατατίθεται ο απαιτούμενος από την προκήρυξη τίτλος σπουδών (οι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ μπορούν να κάνουν και χρήση του απολυτηρίου Λυκείου, εφόσον διεκδικούν θέσεις ΔΕ)
 3. Διαβάστε καλά τις προκηρύξεις όσον αφορά το πιστοποιητικό χειρισμού Η/Υ ( Άλλες προκηρύξεις απαιτούν επικυρωμένο τον τίτλο και άλλες όχι)
 4. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας υποχρεωτικά μεταφρασμένα και επικυρωμένα από δικηγόρο
 5. Πιθανή ένσταση υποβάλεται στο ΑΣΕΠ με παράβολο 20 ευρώ
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();