πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

Δεν προχωράνε οι Συμπράξεις μεταξύ παρατάξεων

Καμία διάθεση όπως φαίνεται δεν δείχνουν οι δήμαρχοι για συμπράξεις μεταξύ παρατάξεων μετά την ψήφιση του νόμου 4623/2019 για την Κυβερνησιμότητα. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του myota.gr μετρημένες στα δάκτυλα είναι οι περιπτώσεις όπου παρατάξεις της αντιπολίτευσης δέχτηκαν πρόσκληση για συνεννόηση από δήμαρχο. Σύμφωνα με τις κατ΄ιδίαν συζητήσεις οι δήμαρχοι αναμένουν μετά την συγκρότηση των προεδρείων να μπουν στην διαπραγμάτευση με μεμονωμένους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης κάνοντας χρήσης του της περίπτ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 114 με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 και καταργείται η δυνατότητα ένταξης σε άλλη παράταξη μελών του Δ.Σ. που ανεξαρτητοποιήθηκαν ή διαγράφηκαν από την παράταξή τους και την πρόβλεψη ότι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος ενώ η επανένταξή του στην παράταξη καθίσταται δυνατή με πλειοψηφία των μελών, που ορίζεται στην ανωτέρω παρ. 6.

Να σημειώσουμε ότι η πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται δείχνει να επιβεβαιώνει την ΚΕΔΕ που επεσήμανε όχι μόνο ότι δεν δίνεται κανένα ουσιαστικό διοικητικό κίνητρο για την δημιουργία Συμπράξεων, αλλά και η διάταξη με την οποία η συμφωνία Σύμπραξης δεν ανακαλείται αποτελεί εμπόδιο.

Τι προβλέπει ο νόμος για τις συμπράξεις:

1.Σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων
Με το άρθρο 1 αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και ορίζεται ότι δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράξουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος.

Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας των αιρετών αρχών και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συνενωθούν και κατατίθεται στον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, η αίτηση υποβάλλεται στον σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

Η επικύρωση του πρακτικού εκδίδεται αμελλητί από τον Πρόεδρο του οικείου συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

Από την κατάθεση του πρακτικού κατά το προηγούμενο εδάφιο, η νέα παράταξη λειτουργεί ως ενιαία παράταξη και εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων.

Λογίζεται δε, ως η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος για να καταστεί εφικτή η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων.

Τέλος, σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, ο αναπληρών δημοτικός σύμβουλος προέρχεται από την παράταξη στην οποία ανήκε ο αντικαθιστάμενος προ της σύμπραξης και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 55 και 157 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύει, περί της αντικατάστασης και αναπλήρωσης μελών των αιρετών συμβουλίων. Υφιστάμενες διατάξεις περί συνενώσεων καταργούνται.

Με μεγάλη αγωνία τελικά όλοι αναμένουν τις πρώτες συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων όπου εκεί θα δούμε πως διαμορφώνεται η κατάσταση με τις ανεξαρτητοποιήσεις.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();