πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 17 Αυγούστου 2019

Κοινωφελής εργασία στους Δήμους: Έξοδος από την εργασιακή ομηρεία

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει τον τελευταίο καιρό, σχετικά με την περίπτωση των εργαζόμενων με κοινωφελή εργασία στους Ο.Τ.Α. και πόρους του Ο.Α.Ε.Δ. Πρόκειται για μία ακόμα περίπτωση εργασιακής ομηρείας, με συμβάσεις εργασίας, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις έλαβαν συνεχόμενες παρατάσεις, προκειμένου να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Υπενθυμίζεται ότι, και σήμερα, απασχολούνται αρκετές χιλιάδες εργαζόμενοι σε υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας με παρατάσεις των αρχικών συμβάσεών τους, οι οποίες αναμένεται να λήξουν το επόμενο διάστημα.
Όπως έχει γράψει το epoli.gr παλαιότερα, κάποιος μπορεί να δει σε αρκετές από τις περιπτώσεις των εργαζόμενων σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση της σχέσης με την οποία εργάζονται αυτοί οι εργαζόμενοι ως εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθόσον αρκετοί από αυτούς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ενώ έχουν απασχοληθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα με ανανεώσεις και παρατάσεις των αρχικών τους συμβάσεων. Πρόκειται δηλαδή για μία ακόμα περίπτωση εργασιακής ομηρείας από αυτές που ταλαιπωρούν χιλιάδες εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα τα τελευταία χρόνια, αλλά και μία καταστρατήγηση βασικών κανόνων του εργατικού δικαίου.

Ερωτηθείς για το θέμα ο Δικηγόρος Αθηνών Λάμπρος Ντουματσάς δήλωσε:

«Πράγματι η περίπτωση των ανανεώσεων και παρατάσεων των συμβάσεων με τις οποίες απασχολούνται οι εργαζόμενοι σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας αποτελεί μια από εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες αξίζει τον κόπο να γίνει προσπάθεια δικαστικής αναγνώρισης του πάγιου και διαρκούς χαρακτήρα των προσφερόμενων υπηρεσιών και κατά συνέπεια αναγνώρισης του αληθούς χαρακτήρα των συμβάσεων εργασίας ως αορίστου χρόνου. Κάτι τέτοιο θα αποκαθιστούσε το αίσθημα δικαίου τόσο συνολικά όσο και μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων στα προγράμματα αυτά, οι οποίοι απασχολούνται επί μακρόν σε θέσεις μόνιμου χαρακτήρα και κάλυψης πάγιων αναγκών. Πέραν αυτού, όμως, η άσκηση αγωγών από τους εργαζόμενους στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, είναι σημαντική για την υποστήριξη αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων με τις οποίες θα μπορούσε να λυθεί προσωρινά το πρόβλημα της συνέχισης της απασχόλησης των εργαζομένων μετά τη λήξη του χρόνου των παρατάσεων που δόθηκαν πρόσφατα έως την έκδοση αποφάσεων επί των αγωγών για την αναγνώριση του αόριστου χαρακτήρα των εν λόγω συμβάσεων».

* Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();