πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019

Λάθος του myota.gr για την συμμετοχή των δημοτικών παρατάξεων στις επιτροπές

Εκ παραδρομής όπως φαίνεται το myota.gr υπέπεσε σε λάθος ως προς την συμμετοχή των παρατάξεων των δημοτικών συμβουλίων που δεν έχουν εκπρόσωπο στις επιτροπές. Οπως μας διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει σχετικά διάταξη στο Αρθρο 2 παρ. 3. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 75 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές κατά το άρθρο 74.»

Ζητούμε συγνώμη για για την απροσεξία από τους αναγνώστες μας και από το υπουργείο.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();