πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

Υποβολή σχεδίων προϋπολογισμών ΟΤΑ & ΝΠΔΔ στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2019 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) που είναι φορείς της γενικής κυβέρνησης στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ (http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm).


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();