πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

Βαριά & Ανθυγιεινή Εργασία: Επίδομα και στους εργαζομένους με άλλη ειδικότητα

Πολλές, όπως φαίνεται, είναι οι περιπτώσεις εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. της χώρας και όχι μόνο, οι οποίοι δεν λαμβάνουν το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών, παρά το γεγονός ότι απασχολούνται με καθήκοντα για τα οποία ο Νόμος προβλέπει την καταβολή του επιδόματος, λόγω του ότι η ειδικότητά τους δεν σχετίζεται με εργασίες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βαριές και ανθυγιεινές.
Πράγματι, μετά το δημοσίευμα της προηγούμενης Κυριακής, με το οποίο το epoli.gr αποκάλυψε την δημοσίευση της απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, με την οποία αποφασίσθηκε η καταβολή του επιδόματος βαρέων και ανθυγιεινών σε εργαζόμενους με σύμβαση έργου, καθότι κρίθηκε ότι ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού της εργασιακής σχέσης τους με τον Ο.Τ.Α. ως κατ’ επίφαση σύμβασης έργου, η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλει την καταβολή του επιδόματος σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται με καθήκοντα για τα οποία ο Νόμος προβλέπει την καταβολή του, επικοινώνησαν με την ιστοσελίδα μας πολλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι αναφέρουν ότι παρά το γεγονός ότι στο πλαίσιο της εργασίας τους εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, εντούτοις δεν λαμβάνουν το επίδομα, διότι η ειδικότητα με την οποία εμφανίζονται να απασχολούνται δεν δικαιολογεί την καταβολή αυτού.

Για παράδειγμα είναι πολλές οι περιπτώσεις των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. οι οποίοι απασχολούνται σε κοινωνικές δομές των Ο.Τ.Α. με ειδικότητες οι οποίες κατά την επίσημη τουλάχιστον περιγραφή τους δεν σχετίζονται με βαρέα και ανθυγιεινά καθήκοντα, οι οποίοι, όμως, στην πράξη εκτελούν τέτοια καθήκοντα, σε πολλές περιπτώσεις λόγω ελλείψεως προσωπικού άλλων ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα υπαλλήλων καθαριότητας.

Το epoli.gr ζήτησε από τον δικηγόρο κ. Λάμπρο Ντουματσά να σχολιάσει κάποιες από τις περιπτώσεις που τέθηκαν υπόψη του, λάβαμε δε την εξής απάντηση:

«Ο χαρακτηρισμός μίας εργασιακής σχέσης ή ακόμα και της υπηρεσιακής ειδικότητας του εργαζομένου δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την καταβολή ή μη του επιδόματος βαρέων και ανθυγιεινών. Αντίθετα, θα πρέπει ανά περίπτωση να λαμβάνεται υπόψη και η φύση αυτή καθ’ εαυτή της εργασίας που ο κάθε υπάλληλος εκτελεί.

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλει την καταβολή του επιδόματος σε όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται με συγκεκριμένα καθήκοντα που περιγράφονται στο Νόμο, ανεξαρτήτως των τυπικών συνθηκών υπό τις οποίες αυτός ο εργαζόμενος προσφέρει την εργασία του, δηλαδή ανεξαρτήτως του πώς χαρακτηρίζεται η εργασιακή του σχέση ή ανεξάρτητα από την ειδικότητα με την οποία φαίνεται ότι απασχολείται από την υπηρεσία του.

Με βάση αυτές τις σκέψεις κάθε εργαζόμενος ο οποίος συστηματικά απασχολείται κατ’ εντολή της υπηρεσίας του με καθήκοντα για τα οποία προβλέπεται η καταβολή επιδόματος βαρέων και ανθυγιεινών δικαιούται να λάβει το επίδομα αυτό, ακόμα και αν η απασχόλησή του αυτή δεν προβλέπεται στην τυπική περιγραφή των καθηκόντων της ειδικότητάς του, αλλά αντίθετα επιβάλλεται εν τοις πράγμασι από την έλλειψη υπαλλήλων άλλων ειδικοτήτων που θα έπρεπε να ασκούν αυτά τα καθήκοντα.

Είναι ευνόητο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διεκδικούν την καταβολή του επιδόματος έστω και δικαστικά.»

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();