πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Παράνομα τα εκκαθαριστικά της προσωπικής διαφοράς που διαρρέει το Υπουργείο Εργασίας!


Οι συνταξιούχοι μας στην ουσία καλούνται να νομιμοποιήσουν
τις περικοπές πέντε (5) μνημονιακών νόμων
που έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί!!

Το Υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ οφείλουν να τηρήσουν
τον νόμο και τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη
(Πόρισμα 261704/31031/24-6-2019)

Ο κάθε συνταξιούχος πρέπει να γνωρίζει
ποια στοιχεία ελήφθησαν υπόψη και με ποιον ακριβώς τρόπο
έγινε ο επανυπολογισμός της δικής του σύνταξης

Ι. Διαβάσαμε στον σημερινό κυριακάτικο Τύπο,αλλά και στον τύπο των προηγουμένων ημερών καθώς και στο διαδίκτυο, ότι μεθαύριο Τρίτη 1/10/2019 η κυβέρνηση προτίθεται να αναρτήσει τα «Ενημερωτικά Σημειώματα» του επανυπολογισμού-προσωπικής διαφοράς των «παλαιών» συντάξεων (προ 13-5-2016). Μάλιστα σε αρκετές εφημερίδες και στο διαδίκτυο είδαμε και «Ενημερωτικά Σημειώματα» με το λογότυπο του ΕΦΚΑ και ΟΧΙ νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις τροποποιητικές των προηγουμένων, όπως απαιτεί ο νόμος!!
Στα «ενημερωτικά» αυτά σημειώματα που ήρθαν στη δημοσιότητα, οι συνταξιούχοι υποτίθεται ότι πληροφορούνται για όλους τους νόμους και τις περικοπές που έγιναν στις κύριες συντάξεις τους καθώς και για το ποσό που δικαιούνται μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξης.
Καλούνται δηλαδή οι συνταξιούχοι να επιβεβαιώσουν, να συναινέσουν και να νομιμοποιήσουν ουσιαστικά τις περικοπές των συντάξεών τους από τους ν. 3863/2010, 3865/2010, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 των υπουργών Λοβέρδου, Κουτρουμάνη και Βρούτση, οι οποίες όμως έχουν ήδη κριθεί αντισυνταγματικές με τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και απαιτούν, εδώ και χρόνια, την υλοποίησή τους και τη συμμόρφωση του κράτους προς αυτές!!
Επίσης, οι συνταξιούχοι καλούνται να νομιμοποιήσουν ουσιαστικά, μετά τις παραπάνω περικοπές ΚΑΙ τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους σύμφωνα με τα μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου (άρθρο 14 ν. 4387/2016), γεγονός που τον καθιστά ανακριβή και λαθεμένο!!
Καλούμε την κυβέρνηση και τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, αν όντως αυτά τα εκκαθαριστικά-«ενημερωτικά σημειώματα» είναι πραγματικά, να αποσυρθούν και να ΜΗΝ αποσταλούν στους δικαιούχους!
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (Ή ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥΣ) ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ) ΚΑΙ ΟΧΙ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ» ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ!
Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί το υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να επεξεργαστούν νέα, σωστά και ακριβή εκκαθαριστικά-αποφάσεις, σύμφωνα με τον νόμο και τις συστάσεις του πρόσφατου Πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη με αριθμό 261704/31031/24-6-2019.
ΙΙ. Η ΕΝΥΠΕΚΚ υπενθυμίζει στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ότι:
α) Το ζήτημα του επανυπολογισμού των “παλαιών” συντάξεων (μέχρι 12-5-2016) είναι κεντρικός θεσμός του νέου ασφαλιστικού νόμου, ασύλληπτος και χωρίς προηγούμενο στην Ασφαλιστική Νομοθεσία της Ευρώπης και γι’αυτό έχει αμφισβητηθεί από συνταξιούχους και συλλογικά τους όργανα με προσφυγές ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες εκδικάστηκαν στις 4-10-2017 και αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης και
β) Ο επανυπολογισμός των “παλαιών” συντάξεων (πλην των συνταξιούχων ΟΓΑ και Τράπεζας Ελλάδας, κατά ρητή εξαίρεσή τους εκ του νόμου), με συνυπολογισμένα τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης “του νόμου Κατρούγκαλου”, συνιστά ΝΕΑ συνταξιοδοτική απόφαση (διορθωτική) και ως εκ τούτου, υποχρεώνει την κυβέρνηση και τον ΕΦΚΑ στην νόμιμη κοινοποίηση αυτής της ΝΕΑΣ κατά τον τύπο και το περιεχόμενο συνταξιοδοτικής απόφασης, προκειμένου ο συνταξιούχος (ή οι κληρονόμοι του) να έχει δικαίωμα άσκησης των κατά νόμο δικαιωμάτων του (αίτηση θεραπείας, προσφυγή).
Η κοινοποίηση, σύμφωνα με τα νομολογιακά δεδομένα της χώρας αλλά και τις πρόσφατες παραδοχές τής Ανεξάρτητης Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη μπορεί να γίνει ή ηλεκτρονικά ή με φυσικό έγγραφο.
ΙΙΙ. Συναφές με το ζήτημα αυτό είναι το πρόσφατο Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη με αριθ. 261704/31031/24-6-2019, που απαντά σε σχετικό ερώτημα συνταξιούχου, αναφορικά δηλαδή με το περιεχόμενο του επανυπολογισμού της σύνταξής του και τον νόμιμο τρόπο κοινοποίησης τής απόφασης συνταξιοδότησης (βλ. την από 28-6-2019 ανακοίνωσή μας).
ΙV. Με το από 24-6-2019 έγγραφο-«ράπισμα» προς την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ, ο Συνήγορος του Πολίτη επιμένει στην υποχρέωσή τους, όχι μόνο να ενημερώσουν τα 2.000.000 περίπου συνταξιούχων (εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και της Τράπεζας Ελλάδος) για τον επανυπολογισμό και την προσωπική διαφορά της σύνταξής τους, αλλά, εμμένοντας, προχωρά ακόμα παραπέρα και με πόρισμα-κόλαφο πέντε (5) Ειδικών Συνεργατών του, προτείνει στην ηγεσία του Υπουργείου “να εκδώσει άμεσα ατομική Διοικητική Πράξη επανυπολογισμού-προσωπικής διαφοράς” για τους πάνω από 2.000.000 συνταξιούχους.
Mεταξύ άλλων, η Ανεξάρτητη Αρχή, αναφέρει τα εξής:
Δεν καταλείπεται συνεπώς περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στο διοικητικό όργανο, δεδομένου ότι ο επανυπολογισμός κάθε σύνταξης διενεργείται κατά δέσμια αρμοδιότητα του ασφαλιστικού φορέα, εφόσον προβλέπεται ρητώς από τον νόμο και σε εφαρμογή των παραμέτρων που ορίζεται σε αυτόν, η αποτύπωση δε αυτή στο πληροφοριακό σύστημα έπεται και προϋποθέτει την έκδοση της εκτελεστής διοικητικής πράξης του επανυπολογισμού, την οποία απλώς αποτυπώνει.
Κατά συνέπεια, ο κατά τα ανωτέρω επανυπολογισμός των συντάξεων αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, φέρει δε τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής, δηλαδή τεκμήριο νομιμότητας και εκτελεστότητα. Πρόκειται, δηλαδή, για μονομερή δήλωση βούλησης του διοικητικού οργάνου που γίνεται με ορισμένη διαδικασία και με την οποία θεσπίζεται νομική ρύθμιση κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας με μόνη τη βούληση του διοικητικού οργάνου”.
Παρακάτω, η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει:
Γ.Κάθε συνταξιούχος λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζει ποια στοιχεία ελήφθησαν υπ’όψιν και με ποιον ακριβώς τρόπο έγινε ο επανυπολογισμός τής δικής του σύνταξης. Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις τηρείται η αρχή της διαφάνειας της διοικητικής δράσης και η υποχρέωση ενημέρωσης των ασφαλισμένων και τίθενται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης και δικαστικής προστασίας των πολιτών (Σύντ. Άρθρο 20 §§ 1 και 2).
Η Αρχή προτείνει να γίνει η, κατά το δυνατόν, άμεση έγγραφη γνωστοποίηση των ατομικών διοικητικών πράξεων στους συνταξιούχους, που θα περιλαμβάνουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού της σύνταξής τους με αναφορά όλων των δεδομένων που λήφθηκαν υπ’όψιν για τον σκοπό αυτό. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, όπως επεξηγήθηκε στα σημεία Α.Ι και Α.ΙΙ του εγγράφου μας, λόγω της πληθώρας των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν και της πολυπλοκότητας των υπολογισμών που απαιτούνται, καθώς και για να διευκολυνθεί ο πολίτης στην περαιτέρω πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας.”.
Επειδή το ζήτημα του επανυπολογισμού-προσωπικής διαφοράς προκαλεί ήδη μεγάλη ανησυχία, προβλέπεται δε ότι θα προκαλέσει νέο κύκλο μαζικών προσφυγών και αγωγών, αφού οι συνταξιούχοι δικαιολογημένα θα αμφισβητήσουν τον αντισυνταγματικό και απαράδεκτο αυτό θεσμό, καθώς και την ακρίβεια των ποσών, τη διαδικασία και τη νομιμότητα του επανυπολογισμού και της αναπροσαρμογής των συντάξεών τους, σύμφωνα με τα απαράδεκτα άρθρα 14 και 33 του “νόμου Κατρούγκαλου” και τον πολύπλοκο μαθηματικό τύπο,
η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να επεξεργαστεί και να κοινοποιήσει νέα  εκτελεστή διοικητική πράξη, ξεχωριστά σε κάθε συνταξιούχο (ή τους κληρονόμους του), προκειμένου να δύναται έκαστος να ασκήσει τα κατά το νόμο και το Σύνταγμα δικαίωμά του.
Ιδού το έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();