πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με αφορμή πλήθος καταγγελιών από γονείς και συναδέλφους, σύμφωνα με τις οποίες μεγάλος αριθμός παιδιών προνηπιακής ηλικίας σε δήμους που εφαρμόζουν τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση εξακολουθούν να φοιτούν σε παιδικούς σταθμούς, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε προς τους δήμους αυτούς την ακόλουθη επιστολή:

Αξιότιμες Κυρίες/Αξιότιμοι Κύριοι,

Γνωρίζοντας ότι οι δήμοι αποτελούν τους εποπτικούς φορείς για τις προσχολικές δομές και ότι ο δικός σας δήμος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως έχουμε λάβει μεγάλο αριθμό καταγγελιών από συναδέλφους και πολίτες, σύμφωνα με τις οποίες σε κάποιους δήμους παιδιά ηλικίας 4 ετών και πάνω εξακολουθούν να φοιτούν σε ιδιωτικές δομές που λειτουργούν ως παιδικοί σταθμοί κι όχι ως νηπιαγωγεία (με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ60). Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ορισμένοι επιτήδειοι ιδιοκτήτες παιδικών σταθμών να αισχροκερδούν εις βάρος γονέων οι οποίοι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους πλέον έχουν ενταχθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Επειδή αποτελεί χρέος της πολιτείας, των θεσμικών φορέων και των εκπροσώπων τους η φροντίδα για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Παιδείας, ειδικά στις πλέον ευαίσθητες ηλικίες, ώστε να καταπολεμηθούν οι οξυμένες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες, ζητούμε να συμβάλετε κι εσείς στην ομαλή εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα προνήπια του δήμου σας φοιτούν σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της περιοχής και ενημερώνοντας τους γονείς πως δεν αποτελεί θέμα επιλογής η φοίτηση των παιδιών προνηπιακής ηλικίας σε παιδικό σταθμό ή σε νηπιαγωγείο, αλλά είναι υποχρεωτική η ένταξή τους σε μονάδα παροχής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();