πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Η Δικαιοσύνη επιδικάζει αναδρομικά στους συνταξιούχους!


Νέα δικαίωση για συνταξιούχους από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας!
(αποφάσεις 11424/2019, 12098/2019 και 12108/2019)

Επιδικάζουν τα αιτούμενα ποσά και μάλιστα νομιμοτόκως (με επιτόκιο 6%) !

Με τρεις σημαντικές αποφάσεις του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας δικαιώνει συνταξιούχους του ΕΤΑΤ («Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων»), του Ταμείου Νομικών και του ΤΑΠ-ΟΣΕ («Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος»)!
Πρόκειται για :

● την υπ’αριθ. 11424/2019 απόφαση, με την οποία τρεις συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ («Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων») δικαιώνονται και τους επιστρέφονται οι περικοπές στις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις που έγιναν σύμφωνα με τον ν. 4093/2012, για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι και 31-12-2014. Τα ποσά που τους επιδικάζει το Δικαστήριο ανέρχονται σε 12.817, 10.224 και 6.090 ευρώ αντιστοίχως!!
● την υπ’αριθ. 12098/2019 απόφαση που αφορά συνταξιούχο δικαστική λειτουργό, στην οποίο επιστρέφονται οι περικοπές του άρθρου 38 του ν. 3863/2010, του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του πρώτου άρθρου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 του ν. 4093/2012, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2015 έως 30/6/2018 και
● την υπ’αριθ. 12108/2019 απόφαση που αφορά πενήντα (50) συνταξιούχους σιδηροδρομικούς, ασφαλισμένους στο πρώην ΤΑΠ-ΟΣΕ. Τους επιστρέφονται οι περικοπές του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 του ν. 4093/2012, για το χρονικό διάστημα από 11/6/2015 έως 30/6/2016.
Και οι τρεις αυτές σημαντικές αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας ευθυγραμμίζονται με τις οριστικές και αμετάκλητες υπ’αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας και όχι μόνο αναγνωρίζουν ότι ο ΕΦΚΑ πρέπει να επιστρέψει τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά στους ενάγοντες, αλλά διατάσσει να καταβληθούν νομιμοτόκως (με επιτόκιο 6%) από την ημερομηνία επίδοσης της αγωγής στον Φορέα!!
Ιδού οι αποφάσεις
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();