πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

Ρόδος: Είχε πλαστογραφήσει το απολυτήριό της για να προσληφθεί στο δήμο

Ο Δήμος Ρόδου ανακάλεσε την απόφαση διορισμού μόνιμης υπαλλήλου που είχε πλαστογραφήσει το απολυτήριό της 

Στην ανάκληση του διορισμού μόνιμης υπαλλήλου στη Ρόδο προχώρησε ο δήμος γιατί είχε πλαστογραφήσει το απολυτήριό της. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής γραμματέως του Δήμου Ρόδου ανακλήθηκε ο διορισμός μόνιμης υπαλλήλου, που είχε προσληφθεί με πλαστό απολυτήριο. 
Όπως αναφέρεται στο dimokratiki.gr, πριν ανακληθεί ο διορισμός προηγήθηκε έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 
Ο πρώην δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος είχε ανακαλέσει την από 8 Δεκεμβρίου 2005 απόφαση του πρώην δημάρχου Πεταλούδων, με την οποία ημεδαπή διορίσθηκε σε κενή οργανική θέση του Δήμου Πεταλούδων ως δόκιμη υπάλληλος με εισαγωγικό βαθμό Δ' του κλάδου ΔΕ5 Δομικών, για παράβαση νόμου λόγω του ό,τι ο τίτλος σπουδών – πτυχίο του κλάδου ΔΕ5 Δομικών Έργων με γενικό βαθμό πολύ καλά 18 και 7/11 του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου – με τον οποίο συμμετείχε στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και συνυπέβαλε με την από 3-11-2003 αίτησή της και συμπεριελήφθη στους επιτυχόντες του διαγωνισμού αυτού, είναι πλαστός. 

Ο σωστός είναι δεκαέξι (16) και 7/11 και όχι 18 και 17/11 που αναγράφεται στον υποβληθέντα, ενόψει και του ό,τι η κατοχή του τίτλου σπουδών που κατέθεσε η εν λόγω υπάλληλος αποτελούσε τυπικό κριτήριο και ουσιώδη προϋπόθεση διορισμού της και κατάληψης της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕ5 Δομικών Eργων του Δήμου Πεταλούδων και η εν λόγω υπάλληλος γνώριζε ότι δεν κατείχε τα τυπικά προσόντα για να διορισθεί και γι' αυτό παρέπεισε για το διορισμό της την αρμόδια επιτροπή, το ΑΣΕΠ και τον πρώην δήμαρχο Πεταλούδων. 

Ο δήμαρχος Ρόδου με προηγούμενη απόφασή του, που κοινοποιήθηκε την 13η Σεπτεμβρίου 2018 στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στο Γεν. Λογιστήριο του Κράτους και στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κοινοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου είχε κρίνει ότι δεν θα πρέπει να ανακληθεί ο διορισμός της μόνιμης υπαλλήλου, μετά και από γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου. 

Οι επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης ζήτησαν με την έκθεσή τους: 

«Ο δήμαρχος Ρόδου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της αρ. 456/08.12.2005 απόφασης δημάρχου Πεταλούδων (ΦΕΚ τ. ΝΠΔΔ 16.01.2006) διορισμού της υπαλλήλου, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ5 Δομικών Έργων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3584/2007. 

Να αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες οι αποδοχές της υπαλλήλου, λόγω του μη νομίμου διορισμού της στο Δήμο Ρόδου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 96 και 122 του Ν. 4270/2014 και των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4354/2015 και της Γνωμοδότησης 349/2011 ΝΣΚ». 

Στο διατακτικό της νέας απόφασης, που εκδόθηκε την 11η Οκτωβρίου 2019, η γενική γραμματέας του Δήμου Ρόδου, αναφέρει τα εξής: 

«Ανακαλούμε την με αρ. 456/8-12-2005 απόφαση του πρώην Δημάρχου Πεταλούδων, η οποία ελέχθηκε ως προς τη νομιμότητα της με τη με αριθμό 17246/19-12-2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. 7/τ. ΝΠΔΔ/16.01.2006, με την οποία η (...) διορίσθηκε σε κενή οργανική θέση του Δήμου Πεταλούδων ως δόκιμη υπάλληλος με εισαγωγικό βαθμό Δ' του κλάδου ΔΕ5 Δομικών Έργων βάσει της προκήρυξης 2/210Μ/2003 Δημάρχου του πρώην Δήμου Πεταλούδων Ν. Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 497/7-10-2003/τ.Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για παράβαση νόμου καθόσον: 

α. ο τίτλος σπουδών με αρ. 772/23-6-1995 – πτυχίο του κλάδου ΔΕ5 Δομικών Έργων με γενικό βαθμό πολύ καλά 18 και 7/11 του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου – με τον οποίο συμμετείχε στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και συνυπέβαλε με την από 3-11- 2003 αίτηση της και συμπεριελήφθη στους επιτυχόντες του διαγωνισμού αυτού είναι πλαστός όπως αποδείχθηκε από το αρ. πρωτ. 117/15.04.2014 έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου σύμφωνα με το οποίο 

«1. Ο τίτλος της (...) ΔΕΝ είναι γνήσιος όσον αφορά τον γενικό βαθμό. Ο σωστός είναι δεκαέξι 16 και 7/11 και όχι 18 και 7/11 που αναγράφεται. Εξάλλου σύμφωνα με την αναλυτική βαθμολογία ανά μάθημα ο γενικός βαθμός που προκύπτει είναι 16 και 7/11 και όχι 18 και 7/11. Επίσης ο χαρακτηρισμός «πολύ καλά» δεν αντιστοιχεί στο γενικό βαθμό και αντί αυτού θα αναφερόταν το «άριστα»! Είναι δε εμφανές στον τίτλο ότι το ψηφίο (6) του γενικού βαθμού παραποιήθηκε και έγινε (8), όπως επίσης και το λεκτικό μέρος όπου στριμώχθηκε η λέξη (οχτώ) αντί του σωστού «έξι»» 

β. η κατοχή του τίτλου σπουδών που κατέθεσε η εν λόγω υπάλληλος αποτελούσε τυπικό κριτήριο και ουσιώδη προϋπόθεση διορισμού της και κατάληψης της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕ5 Δομικών Έργων του Δήμου Πεταλούδων 

και 

 γ. η εν λόγω υπάλληλος γνώριζε ότι δεν κατείχε τα τυπικά προσόντα για να διορισθεί και για το λόγο αυτό παρέπεισε για το διορισμό της την αρμόδια επιτροπή, το ΑΣΕΠ και τον πρώην Δήμαρχο Πεταλούδων. Η ανάκληση ανατρέχει στο χρόνο έκδοσης της πράξης διορισμού δηλαδή της απόφασης με αρ. 456/2005 του Δημάρχου Πεταλούδων, η οποία λογίζεται ως μηδέποτε γενόμενη». 

Με πληροφορίες από dimokratiki 

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();