Ελεγκτικό Συνέδριο: Νόμιμη η καταβολή σε χρήμα της παροχής γάλακτος (έγγραφο)

Νόμιμη έκρινε την καταβολή σε χρήμα την παροχή του γάλακτος στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου» αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σύγκεκριμένα πρόκειται: «ΠΡΑΞΗ (76/2019) ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΚΑΙ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.»


Από το Blogger.