πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Περικοπή ενός ή και περισσοτέρων μηνών σύνταξης Δημοσίων Υπαλλήλων

Για ρύθμιση – παγίδα, που περιέχεται στο N.4554/18 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130Α/2018), και περικόπτει έναν ή και περισσότερους μήνες σύνταξης από εργαζόμενους του Δημοσίου, που καταθέτουν αιτήματα συνταξιοδότησης, κάνει λόγο σε υπόμνημά της προς τους Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γ. Βρούτση και Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Μηταράκη, η ΑΔΕΔΥ.
«Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 του Ν.4554/18, περιέχεται η διάταξη, που μεταξύ άλλων αναφέρει:

«1. Για την άσκηση του δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου από τους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και του ΟΓΑ, απαιτείται η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ.

2.α) Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του έκτου (6ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης του δικαιώματος σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των έξι (6) μηνών για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση.

β) Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η λύση της υπαλληλικής σχέσης ή η διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, η προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να ισχύει.»

Όπως είναι γνωστό, για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο η λύση της υπαλληλικής σχέσης αποτελούσε την απαρχή για την έναρξη του δικαιώματος για καταβολή της σύνταξης. Ταυτόχρονα, απαιτούνταν να προσκομιστούν στον συνταξιοδοτικό φορέα διάφορα δικαιολογητικά, όπως η απόφαση λύσης της υπαλληλικής σχέσης που εκδίδεται σε ΦΕΚ καθώς επίσης το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο εξέδιδαν οι υπηρεσίες που υπηρετούσε ο εργαζόμενος πριν από τη συνταξιοδότηση κ.λπ.

Η έκδοση αυτών των δικαιολογητικών λόγω φόρτου εργασίας των υπηρεσιών (γραφεία μισθοδοσίας) πολλές φορές καθυστερεί και σε κάποιες περιπτώσεις αυτά εκδίδονται ύστερα από 2 και 3 μήνες. Εντούτοις, ως ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης θεωρούνταν η ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης, με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένους να μην χάνει κάποιο χρονικό διάστημα από την σύνταξή του.

Αιφνιδιαστικά και χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση των ασφαλισμένων, ο ΕΦΚΑ (συγκεκριμένα το πρόβλημα παρουσιάστηκε στην υπηρεσία έκδοσης συντάξεων για τους εργαζόμενους που υπηρετούσαν με το ειδικό καθεστώς του δημοσίου), σε αιτήσεις που κατατέθηκαν, ένα μήνα μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, λόγω καθυστέρησης έκδοσης των δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες που υπηρετούσαν οι ασφαλισμένοι, τους ενημέρωσε ότι χάνουν 2 μήνες από την σύνταξή τους, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης.

Η απαράδεκτη αυτή τακτική συμβαίνει, όταν μάλιστα οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δεν λαμβάνουν πλέον ούτε τις τρίμηνες αποδοχές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, προκειμένου έστω μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση.

Μιλάμε, δηλαδή, για μια κανονική κλοπή, αφού στους ασφαλισμένους που έχουν αποχωρήσει από την εργασία και έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση παρακρατούνται τα ποσά ενός ή περισσότερων μηνών, παρότι αυτοί έχουν καταβάλλει στο ακέραιο τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Είναι προκλητικό να συμβαίνει αυτό, ιδιαίτερα όταν οι νέοι συνταξιούχοι παίρνουν συντάξεις με επιπρόσθετες περικοπές λόγω της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου, πέραν αυτών που είχαν εφαρμοστεί από τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις. Πολύ περισσότερο, όταν η σύνταξή τους καταβάλλεται με καθυστέρηση τουλάχιστον ενός χρόνου, στην περίπτωση που εκδίδεται από έναν φορέα. ενώ όταν ο ασφαλισμένος έχει χρόνια ασφάλισης σε διαδοχικούς φορείς μπορεί να χρειάζονται 3 και 4 χρόνια για την καταβολή της.

Κύριοι Υπουργοί,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας ζητά να προχωρήσετε στις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσει η μεθόδευση που καθιερώνει και νομιμοποιεί μια νέα απαράδεκτη ληστεία στις συντάξεις. Ο ΕΦΚΑ πρέπει ΤΩΡΑ να αποσύρει αυτή την απαράδεκτη ρύθμιση και να κατοχυρώσει το δικαίωμα στην σύνταξη από την πρώτη μέρα που οι εργαζόμενοι αποχωρούν από την εργασία», παρατηρεί η ΑΔΕΔΥ.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();