Σε ΦΕΚ ιδιώτες σε υπηρεσίες Δήμων και μονιμοποίηση συμβασιούχων ΟΤΑ

Νόμος του Κράτους επίμαχο Άρθρο 178 και σύναψη δημόσιας σύμβασης με ιδιώτες Δήμων, για συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρηση χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και Άρθρο 177 που ανοίγει ακόμη περισσότερο το δρόμο μονιμοποίησης συμβασιούχων Δήμων και Περιφερειών, όπως ανέδειξε και ανέλυσε πρώτο το epoli.gr (πατήστε ΕΔΩ).
Ακολουθεί, ο Ν. 4635 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» με το σχετικό ΦΕΚ '; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Από το Blogger.