πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

Για πιο δυναμικές κινητοποιήσεις προειδοποιεί το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα

Με νέες - πιο δυναμικές - κινητοποιήσεις προειδοποιεί το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα, σε συνέχεια της συνάντησης με τον Δήμαρχο Βύρωνα, Γρηγόρη Κατωπόδη, αναφορικά με το θέμα της συνεργασίας του Δήμου, με ιδιωτικές εταιρίες, στον τομέα της Καθαριότητας, κυρίως,
Το Σωματείο στη σχετική ανακοίνωσή του, αφού περιγράφει στοιχεία της συνάντησης, τονίζει πως, στην περίπτωση που ο Δήμος επιμείνει στις ανωτέρω συνεργασίες θα προχωρήσει σε αποχή από την εργασία και λοιπές ενέργειες.
Υπενθυμίζεται ότι, οι εργαζόμενοι, αναλογιζόμενοι το δημόσιο καλό, έχουν αναστείλει τις σχετικές με το θέμα κινητοποιήσεις τους.
H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρόταση του σωματείου
Περίπου τρεις ώρες διήρκησε η συζήτηση μεταξύ Δημοτικής αρχής, δημοτικών παρατάξεων, υπηρεσιακών παραγόντων της διεύθυνσης καθαριότητας  και του σωματείου εργαζομένων προκειμένου να  εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα που έχει πρόκυψη από τις τρεις εισηγήσεις που εισηγείται  η Δημοτική αρχή και θέλει να υπογράψει συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες στη διαχείριση των απορριμμάτων της πόλης.
Ανοίγοντας την συζήτηση ο Δήμαρχος κ. Κατωπόδης επέμενε στην πολιτική της δημοτικής αρχής και υπεραμύνθηκε των συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρίες και άσκησε κριτική  στον αγώνα του σωματείου των εργαζομένων.
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες απάντησαν σε ερωτήσεις των παρατάξεων και προσπάθησαν να εξηγήσουν και να στηρίξουν τις εισηγήσεις.
Οι δημοτικές παρατάξεις απέδωσαν  ευθύνες στην πολιτική της δημοτικής αρχής  γιατί δεν συζήτησε με τις παρατάξεις και το σωματείο τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Με αποτέλεσμα να μην περισυλλέγονται  τα απορρίμματα και δημιουργούνται προβλήματα στους κατοίκους και στην πόλη. Κατέθεσαν διάφορες εμπεριστατωμένες προτάσεις στην κατεύθυνση να εξευρεθεί  λύση χωρίς τις εταιρείες.
Το σωματείο των εργαζομένων  διατύπωσε για άλλη μια φορά την αντίθεση του στις εισηγήσεις αυτές και ζήτησε να αποσυρθούν. Ταυτόχρονα κατέθεσε την πρόταση του για ένα άμεσο αλλά και μακροπρόθεσμο επανασχεδιασμό της υπηρεσίας καθαριότητας χωρίς την συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών. Με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών  και μεθόδων  για την καθαριότητα στην πόλη, αγοράζοντας μηχανολογικό εξοπλισμό ενισχύοντας την ανακύκλωση, με στόχο λιγότερα απορρίμματα στο ΧΥΤΑ, λιγότερο κόστος για τους δημότες, προστατεύοντας το περιβάλλον .
Συνέβαλε με τις προτάσεις του στην εξεύρεση λύσης για την άμεση απομάκρυνση των μπαζών που έχουν  συσσωρευτεί αλλά και πως πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικότερα το ζήτημα των αδρανών οικοδομικών υλικών και μπαζών.
Η δημοτική αρχή και ο Δήμαρχος κ. Κατωπόδης μετά τις προτάσεις που κατατέθηκαν είναι εκτεθειμένη, ΕΑΝ επιμείνει στις τρεις εισηγήσεις αυτές για την είσοδο των εταιρειών. Τις επόμενες ημέρες καλεί νέο  δημοτικό συμβούλιο χωρίς να πάρει σαφή θέση ότι δεν θα φέρει τις εισηγήσεις αυτές στο δημοτικό συμβούλιο.  
Ως σωματείο με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία αναστείλαμε τις κινητοποιήσεις μας για να καθαρίσουμε την πόλη.
Δηλώνουμε ότι μετά και τις προτάσεις που κατατεθήκαν από το σωματείο και δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης - μείζονος και ελάσσονος - που δίνουν λύση στο πρόβλημα για να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα που έχουν μεταφερθεί και  συγκεντρωθεί στο Βουνό και ζητούν να γίνει συζήτηση  ολοκληρωμένη και όχι αποσπασματική για την καθαριότητα στην πόλη, ΕΑΝ στην πρόσκληση για το νέο δημοτικό συμβούλιο που προτείνουν να γίνει την Παρασκευή 15-11 ο Δήμαρχος και η δημοτική αρχή επιμείνουν να περιλαμβάνονται οι τρεις αυτές εισηγήσεις, αυτό σημαίνει ότι έχουν σχεδιάσει την εισβολή των ιδιωτικών εταιρειών στο Δήμο. Τότε για εμάς τους εργαζόμενους στο Δήμο, σε συνεργασία με όλους όσους υπερασπίζονται το δημόσιο χαρακτήρα της υπηρεσίας είναι μονόδρομος ο διαρκείς αγώνας και θα προχωρήσουμε  σε νέο γύρω ποιο δυναμικών κινητοποιήσεων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 Νοεμβρίου Συγκέντρωση στη καθαριότητα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Νοεμβρίου ΑΠΟΧΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 Νοεμβρίου Νέα συγκέντρωση όλων των εργαζομένων στο Δήμο και ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Την ευθύνη για μια τέτοια εξέλιξη φέρνει αποκλειστικά η δημοτική αρχή του ΣΥΡΙΖΑ και ο Δήμαρχος κ. Κατωπόδης  που επιμένει να εισάγει τις ιδιωτικές εταιρίες στο Δήμο Βύρωνα. Και ασφαλώς όχι για το καλό της τοπικής κοινωνίας, αλλά για τα συμφέροντα των ιδιωτικών συμφερόντων.
                               
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, για ένα επανασχεδιασμό της υπηρεσίας καθαριότητας με αμέσους και μακροπρόθεσμους στόχους
Ο Δήμος έχει από το νόμο  ΚΥΑ 3259-2010, την υποχρέωση να περισυλλέγει μόνο τα αδρανή οικοδομικά υλικά  και μπάζα που παράγει ο ίδιος –τεχνικές εργασίες, κοιμητήριο, και αυτά που είναι εγκαταλελειμμένα σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους. ΔΕΝ έχει υποχρέωση να περισυλλέγει  μπάζα από δραστηριότητες ιδιωτών.
Νοικιάζει φορτηγά και απομακρύνονται άμεσα τα μπάζα που έχουν συγκεντρωθεί στο σταθμό μεταφόρτωσης - Υμηττό - βουνό -  Και ΔΕΝ δημιουργεί πάλι αυτή την απαράδεκτη επικίνδυνη περιβαντολλογικά αλλά και για τους εργαζόμενους κατάσταση.
Τα αδρανή υλικά του Δήμου μεταφέρονται με ιδία μέσα στον τελικό αποδέκτη.
Για το γυαλί διαμορφώνουμε κατάλληλα άμεσα το φορτηγό του δήμου και το  περισυλλέγη. Για τα ενδύματα δεν είναι κάτι που επείγει η συλλογή τους, για να κάνουμε σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία.
Να σταματήσουν οι μέχρι σήμερα συμβάσεις για τις ηλεκτρικές συσκευές και τα εγκαταλελλημένα οχήματα, μπορεί να τα περισυλλέγει ο Δήμος και να τα μεταφέρει.
Χρειάζεται άμεσα να γίνει συζήτηση για ένα νέο επανασχεδιασμό της υπηρεσίας καθαριότητας με ενίσχυση της ανακύκλωσης του συστήματος του Δήμου, την περισυλλογή και άλλων υλικών, χωρίς την ιδιωτική ΕΕΑΑ.Α.Α.
Αγορά μηχανημάτων, φορτηγών, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, κλπ.
Αυτή είναι πρόταση που κατάθεσε το σωματείο, που μπορεί να συζητηθεί να συμπληρωθεί και να συμβάλει για μια σύγχρονη καθαρή ανθρωπινή πόλη, με σεβασμό στο δημόσιο χαρακτήρα, στους κατοίκους, το περιβάλλον στους εργαζόμενους.
Στόχος να φτάνουν στο ΧΥΤΑ λιγότερα απορρίμματα, μείωση του κόστους για τους κατοίκους, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους.
Τα απορρίμματα είναι προϊόντα των πολιτών, τα διαχειρίζεται ο Δήμος προς όφελος των πολιτών, χωρίς ιδιωτικές εταιρίες.  

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                                   Η Γραμματέας

Παναγιωτόπουλος Χρήστος                           Μπίκα Πελαγία

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();