πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο

Διασύνδεση Εργάνης με ΑΠΔ και Taxis - Θεσμοθετείται το Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων - Ποιες επιχειρήσεις θα εντάσσονται

«Ψηφιακό άλμα στο μέλλον» χαρακτήρισε το νέο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», δηλαδή την αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», που αναμένεται να νομοθετηθεί σύντομα στη Βουλή, ο υπουργός Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Στο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως με το νομοσχέδιο για την «Εργάνη ΙΙ» έρχονται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και το ψηφιακό ωράριο στον ιδιωτικό τομέα.
Ο ίδιος, περιγράφοντας τους άξονες του νέου συστήματος, εξήγησε πως η νέα «Εργάνη» θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ΕΦΚΑ, δηλαδή την ΑΠΔ, και την ΑΑΔΕ, δηλαδή το Τaxis, ώστε να διασταυρώνονται κρίσιμα δεδομένα και στοιχεία. Αναλυτικά οι άξονες προτεραιότητας του νέου συστήματος είναι:
α) Ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και  ενσωμάτωση νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
β) Κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου
γ) Ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για την  παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία
δ) Βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.
Ο κ. Βρούτσης επανέλαβε πως, καθώς η κυβέρνηση μειώνει εισφορές και φόρους ευνοώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, θα αυστηροποιούνται ταυτόχρονα οι έλεγχοι για την τήρηση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποσρεώσεων. «Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί η δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» είπε ο κ. Βρούτσης, εξηγώντας πως πρόκειται για έναν μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.
«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας» είπε ο υπουργός.
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Βρούτσης είπε πως η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία συνιστούν «κορυφαία προτεραιότητα» για την κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας.
Τα στατιστικά των εργατικών ατυχημάτων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών. Και περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες.
Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα –άμεσα και έμμεσα– οικονομικά κόστη λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Ο κ. Βρούτσης αποκάλυψε πως στις αρχές του 2020 θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η εφαρμογή του νέου, αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις καρκινογόνες ουσίες, ενώ χαρακτήρισε σημαντική πρόκληση τον βαθμό συμμόρφωσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
Ζητούμενο είναι επίσης η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία κ.λπ.
Άλλη σημαντική πρόκληση είναι η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, ιδίως δε αυτών που ασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης ή περιστασιακές εργασίες.
«Για όλους αυτούς τους λόγους, προχωρούμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους  οργάνου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ).Το αμέσως επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα προχωρήσουμε στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, κ.λπ.» τόνισε ο κ. Βρούτσης.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();