πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Tάξη στο ψηφιακό χάος του Δημοσίου. Ολες οι κεντρικές εφαρμογές και τα συστήματα πληροφορικής του Δημοσίου στην ΓΓΠΣ.


Μόνο κεντρικά πλέον οι ψηφιακές προμήθειες.

Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη είναι πλέον υποχρεωτική η μεταφορά και εγκατάσταση όλων των ψηφιακών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων των Φορέων του Δημοσίου Τομέα στους κεντρικούς υπολογιστές της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, [στην άνω φωτό το κεντρικό κτήριο της ΓΓΠΣ] γνωστούς και ως  «Κυβερνητικό Νέφος» ή G-Cloud.

Προβλέπεται επίσης λεπτομερής καταγραφή όλων των συστημάτων πληροφορικής και ψηφιακών επικοινωνιών του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και κεντρική προμήθεια υπολογιστικών μονάδων (hardware) και εφαρμογών λογισμικού (software), κίνηση που εξοικονομεί περιττές δαπάνες και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες αξιοποίησης των στελεχών των δημοσίων υπηρεσιών.

Οικονομία χρόνου και δαπανών
Από την στιγμή που θα ξεκινήσει η σταδιακή μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), η στελέχωση της οποίας πρέπει να ενισχυθεί άμεσα για να ανταπεξέλθει στις μεγάλες υποχρεώσεις της, αρχίζει άμεσα η μείωση του κόστους λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και εξοικονομείται σημαντικός αριθμός εργατοωρών στον Δημόσιο τομέα.

Με την μεταφορά των συστημάτων πραγματοποιείται η ενιαία και ομοιογενής συντήρηση και λειτουργία τους σε κοινές τεχνολογικές πλατφόρμες, γεγονός που διασφαλίζει άμεσα σημαντική μείωση κόστους λειτουργίας. Πρόσθετη εξοικονόμηση πόρων διασφαλίζεται τόσο από την κεντρική προμήθεια αδειών λογισμικού, αλλά και εξοπλισμού, παράγοντας που στο παρελθόν στοίχισε εκατοντάδες εκατομμύρια σε συστήματα, που πολύ σύντομα ήταν τεχνολογικά παρωχημένα.

Σύμφωνα με τον ΓΓ Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, καθηγητή Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, «θα επιτευχθεί επίσης σημαντική απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την αξιοποίηση του σε άλλους σημαντικούς τομείς του δημοσίου τομέα, καθώς επιτυγχάνεται καλύτερη οργάνωση και συντονισμός μεταξύ των δημοσίων φορέων και πολύ πιο αποδοτική διαχείριση και αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων και πληροφοριών».
Ενιαίες και κεντρικές προμήθειες
Στην υπουργική απόφαση προβλέπεται επίσης πως η ΓΓΠΣΔΔ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις κεντρικές συμφωνίες προμήθειας software και hardware για την υποστήριξη της ψηφιακής λειτουργίας των Φορέων του Δημοσίου Τομέα. Οι Φορείς υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη ΓΓΠΣΔΔ την πρόθεση προμήθειας αδειών λογισμικού, καθώς και νέου εξοπλισμού κεντρικών ή προσωπικών υπολογιστών. Στην ΓΓΠΣΔΔ δημιουργήθηκε το Πληροφοριακό Σύστημα «Υποβολής Αιτημάτων Προμήθειας Εξοπλισμού και Αδειών Λογισμικού», στο οποίο υποβάλλονται και καταχωρούνται σχετικά αιτήματα. Η ΓΓΠΣΔΔ ενοποιεί τις ανάγκες και διαχειρίζεται την έγκαιρη προμήθεια με την καλύτερη δυνατή τιμή, καθώς έχει την δυνατότητα να «παζαρέψει» τις τιμές αγοράς.


Αμεση εξυπηρέτηση του πολίτη

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες αποσκοπούν κυρίως στην ταχύτερη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του πολίτη στις καθημερινές συναλλαγές του. Μειώνουν επίσης το κόστος λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύουν την Ψηφιακή Ασφάλεια.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη στη Real News «για πρώτη φορά το Ελληνικό Δημόσιο καταγράφει λεπτομερώς το σύνολο των πληροφοριακών του υποδομών. Παράλληλα προχωρά στην εγκατάσταση όλων των κεντρικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ. Και οι δυο διαδικασίες εξυπηρετούν πρώτα τον πολίτη, αλλά και την καλύτερη λειτουργία του ίδιου του Κράτους μειώνοντας  γραφειοκρατικά κόστη και εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους».

Ψηφιακή Τάξη για πρώτη φορά
Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση βάζει τάξη στο «ψηφιακό χάος» του δημόσιου τομέα. Ακόμη και αν χαρακτηριστεί «αυτονόητη» από ορισμένους, μέχρι σήμερα δεν είχε εκδοθεί παρόμοια απόφαση ούτε είχε εκπονηθεί συγκεκριμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται. Η υπουργική απόφαση αφορά πρακτικά στις κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και στα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που λειτουργούν στα βασικά παραγωγικά Υπουργεία. Εξαιρούνται τα «στρατιωτικά» Υπουργεία, Σώματα και Φορείς, στα οποία λειτουργούν «διαβαθμισμένα» συστήματα πληροφορικής. Αντίθετα τα συστήματα που λειτουργούν σε όλα τα ΝΠΔΔ, στις Ανεξάρτητες Αρχές, στην «Κοινωνία της Πληροφορίας», στην ΗΔΙΚΑ και αφορούν σε συναλλαγές με πολίτες, επιχειρήσεις και στη Δημόσια Διοίκηση, μεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα και ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ). Ολες οι εσωτερικές διαδικασίες των Φορέων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2022.

Αναβαθμίζονται ΚΕΠ και ψηφιακές δυνατότητες
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Πιερρακάκη οι λειτουργίες και οι διοικητικές δομές των ΚΕΠ αναβαθμίζονται και φυσικά τα Κέντρα δεν καταργούνται. Παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει επιφορτιστεί με βαριές υποχρεώσεις υλοποίησης δεκάδων έργων, η πολιτική ηγεσία του διαβεβαιώνει πως το τριετές χρονοδιάγραμμα που έχει εκπονηθεί, επαρκεί για την προκήρυξη και υλοποίησή τους, καλυπτόμενο από τον προβλεπόμενο βίο της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς Πληροφορικής και Επικοινωνιών η υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων και υπηρεσιών που έχουν εξαγγελθεί θεωρείται διασφαλισμένη. Ειδικά από την στιγμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει πάρει μία πρώτη «προίκα» 740 εκατ. ευρώ, έχει ορισθεί ως ενδιάμεσος Φορέας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και έχει απευθείας πρόσβαση στη διαχείριση και υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και κονδυλίων του ΕΣΠΑ.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();