πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

Δημόσιοι υπάλληλοι: Πόσο κοστίζει η εξαγορά πλασματικών ετών για σύνταξη από το 2020

Με “καπέλο” 20% πιο ακριβά θα κληθούν οι υπάλληλοι του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα να πληρώσουν από το 2020 και μετά την εξαγορά έως και 12 πλασματικών ετών.
Όσοι επιθυμούν να μην υποστούν την επιβάρυνση και να γλιτώσουν έως 1.200 ευρώ θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση προτού εκπνεύσει το 2019.

Η αύξηση στο κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2020 έρχεται ως συνέπεια της εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387 του 2016 ).
Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο έως το τέλος του 2019 το ποσό για την εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης υπολογίζεται στο 16, 67 των συντάξιμων αποδοχών κάθε υπαλλήλου, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά μήνα υποβολής της αίτησης.
Τι αλλάζει από το επόμενο έτος
Από την 1η Ιανουαρίου και μετά το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών θα διαμορφώνεται με βάση το 20%των συντάξιμων αποδοχών. Αυτό σημαίνει ότι ότι με το νέο έτος η απαιτούμενη δαπάνη για πλασματικό χρόνο ασφάλισης θα είναι προσαυξημένη κατά 3,34 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 19,97% σε σχέση με όσα ισχύουν έως το τέλος του 2019.
Όσοι θέλουν να αποφύγουν το “καπέλο “ που θα μπει από το νέο χρόνο στο κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών θα πρέπει υποβάλουν αίτηση στο ΕΦΚΑ προτού φύγει το 2019. Εφόσον η αίτηση κατατεθεί έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, τότε όποια στιγμή και αν κληθεί στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος να πληρώσει τα πλασματικά χρόνια που επιθυμεί να εξαγοράσει θα καταβάλει το ποσό που ισχύει με τα σημερινά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουν από περίπου 400 έως 1.200 ευρώ για κάθε πλήρες έτος πλασματικής ασφάλισης δηλαδή για κάθε 12 μήνες που θα αναγνωρίσει.
Τα παραδείγματα
– Για παράδειγμα ένας δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίες αποδοχές 1.400 ευρώ μεικτά ,εφόσον υποβάλει αίτηση για εξαγορά πλασματικών ετών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα πρέπει να καταβάλει περίπου 233,34 ευρώ τον μήνα. Εάν η αίτηση υποβληθεί το νέο έτος τότε το κόστος θα διαμορφωθεί στα 280 ευρώ τον μήνα.
-Επίσης ένας εκπαιδευτικός για παράδειγμα ο οποίος θέλει να συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης εξαγοράζοντας τη στρατιωτική θητεία του, με μηνιαίες αποδοχές 1.920 ευρώ μεικτά, θα πρέπει να καταβάλει περίπου 230 ευρώ τον μήνα εάν υποβάλει την αίτηση έως τα τέλη του έτους. Εάν τη καταθέσει μέσα στο 2020 τότε το κόστος θα είναι αυξημένο στα 384 ευρώ τον μήνα.
Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις με τον συνολικό αριθμό των μηνών πλασματικής ασφάλισης που αναγνωρίζονται.
Εφάπαξ
Εναλλακτικά μπορεί να καταβληθεί και εφάπαξ εντός 3μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Εάν δηλαδή ένας δημόσιος υπάλληλος επιθυμεί να εξαγοράσει 2 πλασματικά έτη, θα έχει έκπτωση 4%, ενώ εάν θέλει 3 έτη τότε θα φθάνει στο 6% και ούτε καθ’ εξής.
Συνολικά δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν έως 12 πλασματικά έτη από τις εξής αιτίες:
1.Από τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας.
Έως 5 πλασματικά έτη για τέκνα και συγκεκριμένα:
Α. Για ένα παιδί μπορεί να αναγνωριστεί πλασματικός χρόνος ασφάλισης 300 ημερών ασφάλισης ή 1 έτους.
Β. Για δύο τέκνα έως και 900 ημέρες ή 3 έτη
Γ) για 3 τέκνα και πάνω ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης φτάνει τις 1.500 ημέρες ή 5 έτη.
  1. Από τον χρόνο σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
4.Από τον χρόνο γονικής άδειας ανατροφής (ο μέγιστος αναγνωριζόμενος χρόνος είναι 6 χρόνια).
Ποιοι έχουν το δικαίωμα να εξαγοράσουν χρόνια
  1. Δημόσιοι υπάλληλοι, γονείς ανηλίκων, οι οποίοι με πλασματικά έτη θεμελιώνουν αναδρομικά δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2010, το 2011 ή το 2012 καθώς και οι τρίτεκνοι και άνω ασφαλισμένοι του Δημοσίου.
  2. Δημόσιοι υπάλληλοι για τη συμπλήρωση 35 ετίας ή 37 ετίας μπορούν να εξαγοράσουν έως τα τέλη του 2019 πλασματικά έτη για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Έτσι μπορούν να αποχωρήσουν φέτος, εφόσον έως τις 31 Δεκεμβρίου κλείσουν το 60ο έτος και 6μήνες.
  3. Δημόσιοι υπάλληλοι εφόσον είχαν συμπληρώσει 25ετία έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2010, διατηρούν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με 37 έτη ασφάλισης .Εάν η 37 ετία συμπληρώνεται μέσα στο 2019 με εξαγορά πλασματικών ετών, τότε μπορούν να αποχωρήσουν φέτος, εφόσον όμως έχουν συμπληρώσει το 59ο έτος και 5 μήνες της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
  4. Άνδρες και γυναίκες που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη μπορούν να αναγνωρίσουν αναδρομικά 25 χρόνια ασφάλισης έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012. Έτσι οι γυναίκες οι οποίες συμπλήρωσαν 25ετία το 2020 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με την εξαγορά πλασματικού χρόνου, εάν συμπληρώνουν το 55 έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Επίσης άνδρες και γυναίκες συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν έως το τέλος του 2019, εάν έχουν συμπληρώσει το 56 έτος της ηλικίας τους. Στο ίδιο πλαίσιο όσοι και όσες συμπλήρωσαν 25ετία μέσα στο 2012 έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν εάν θα έχουν κλείσει τα 57 έτη της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();