ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΑΣ;

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3528/2007,

ο υπάλληλος που επιστρέφει από την εκπαιδευτική του άδεια, υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία του για τριπλάσιο χρονικό διάστημα από όσο διήρκησε η ως άνω άδειά του.
Σε περίπτωση, όμως, που δεν εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση, υποχρεούται να επιστρέψει στο δημόσιο το σύνολο των αποδοχών που είχε λάβει κατά το χρονικό διάστημα της άδειας αυτής, τόσο των τακτικών όσο και της προσαύξησης, καθώς και τυχόν οδοιπορικών εξόδων που του έχουν καταβληθεί. Στην ίδια περίπτωση, ο χρόνος της άδειας δεν υπολογίζεται ως χρόνος δημόσιας υπηρεσίας.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Από το Blogger.