Πώς μπορεί δημόσιος υπάλληλος να μετακινηθεί σε άλλο δήμο μετά από αίτηση του

Μπορεί δημόσιος υπάλληλος να μετακινηθεί σε άλλο δήμο μετά από αίτηση του; Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση;

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Υπαλληλικού Κώδικα, για μετακίνηση σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας, το οικείο όργανο... υποχρεούται να μετακινήσει τον υπάλληλο που έχει εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα, εκτός αν αιτιολογημένοι λόγοι συμφέροντος της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν τη μετακίνησή του.

Από το Blogger.