πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

Αμετάκλητη καταδίκη για ποινικό αδίκημα και αυτοδίκαιη έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου από την Υπηρεσία (ΝΣΚ)

Για ένα από τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου, της ηθικής αυτουργίας στη διάπραξη νόθευσης εγγράφου ή της χρήσης νοθευμένου εγγράφου

Με την υπ' αριθμ. 186/2019 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα αναφορικά με την αυτοδίκαιη ή μη έκπτωση από την Υπηρεσία του αμετακλήτως καταδικασθέντος εκπαιδευτικού για ένα από τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου, της ηθικής αυτουργίας στη διάπραξη νόθευσης εγγράφου ή της χρήσης νοθευμένου εγγράφου.
Συγκεκριμένα, το ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας αφορούσε στο εάν η αμετάκλητη καταδίκη δημοσίου υπαλλήλου (εκπαιδευτικού) για ένα από τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου, της χρήσης νοθευμένου εγγράφου ή της ηθικής αυτουργίας στη νόθευση εγγράφου, επισύρει την εφαρμογή του άρθρου 149 του ν. 3578/2007, συνεπάγεται δηλαδή την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ομόφωνη γνώμη του ΝΣΚ (Τμήμα Γ), η αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου και της ηθικής αυτουργίας στη διάπραξή της, συνεπάγονται αυτοδίκαιη έκπτωση του καταδικασθέντος από την Υπηρεσία.

Αντιθέτως, δεν συνεπάγεται το ανωτέρω αποτέλεσμα η καταδίκη για το αδίκημα της χρήσης νοθευμένου εγγράφου.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση 186/2019

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();