Αμετάκλητη καταδίκη για ποινικό αδίκημα και αυτοδίκαιη έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου από την Υπηρεσία (ΝΣΚ)

Για ένα από τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου, της ηθικής αυτουργίας στη διάπραξη νόθευσης εγγράφου ή της χρήσης νοθευμένου εγγράφου

Με την υπ' αριθμ. 186/2019 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα αναφορικά με την αυτοδίκαιη ή μη έκπτωση από την Υπηρεσία του αμετακλήτως καταδικασθέντος εκπαιδευτικού για ένα από τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου, της ηθικής αυτουργίας στη διάπραξη νόθευσης εγγράφου ή της χρήσης νοθευμένου εγγράφου.
Συγκεκριμένα, το ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας αφορούσε στο εάν η αμετάκλητη καταδίκη δημοσίου υπαλλήλου (εκπαιδευτικού) για ένα από τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου, της χρήσης νοθευμένου εγγράφου ή της ηθικής αυτουργίας στη νόθευση εγγράφου, επισύρει την εφαρμογή του άρθρου 149 του ν. 3578/2007, συνεπάγεται δηλαδή την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ομόφωνη γνώμη του ΝΣΚ (Τμήμα Γ), η αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου και της ηθικής αυτουργίας στη διάπραξή της, συνεπάγονται αυτοδίκαιη έκπτωση του καταδικασθέντος από την Υπηρεσία.

Αντιθέτως, δεν συνεπάγεται το ανωτέρω αποτέλεσμα η καταδίκη για το αδίκημα της χρήσης νοθευμένου εγγράφου.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση 186/2019

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Από το Blogger.