πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Ν/Σ Ασφαλιστικό: Πώς υπολογίζονται οι συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων - στρατιωτικών

Μετά το Α’ Μέρος και τις ρυθμίσεις - προβλέψεις του Νέου Ασφαλιστικού για το Δημόσιο, σήμερα, το epoli.gr αναλύει το πώς υπολογίζονται οι συντάξιμες αποδοχές με το νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με οποιονδήποτε τρόπο, δικαιούνται σύνταξη, η οποία συναποτελείται από την εθνική σύνταξη, δηλαδή σύνταξη που καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης.

Το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό φέρνει αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης. Αυτή προκύπτει με βάση τις (α) τις συντάξιμες αποδοχές των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, (β) το χρόνο ασφάλισης και (γ) τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης. Ειδικότερα:
(α) Συντάξιμες αποδοχές
Με το νομοσχέδιο, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του.
Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.
Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έως το 2024 και με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2025 και μετά.

(β) Χρόνος ασφάλισης
Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης όσων αποχώρησαν από την υπηρεσία μετά την 01.01.2016, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού. Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης, τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά έως πέντε (5) ετών ασφάλισης.
Για συντάξεις με έναρξη καταβολής από 1.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης, τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης.

(γ) Ποσοστό αναπλήρωσης
Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του προσαρτάται στο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης.
Έως 30.09.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης προβλέπονται ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
Από
Έως

0
15
0,77%
15
18
0,84%
18
21
0,90%
21
24
0,96%
24
27
1,03%
27
30
1,21%
30
33
1,42%
33
36
1,59%
36
40
1,80%
40
42 και άνω
2,00%
Από 01.10.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης προβλέπονται ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
Από
Έως

0
15
0,77%
15
18
0,84%
18
21
0,90%
21
24
0,96%
24
27
1,03%
27
30
1,21%
30
33
1,98%
33
36
2,50%
36
40
2,55%
40 και άνω κατ’ έτος

0,50%
Επίσης το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης προβλέπει ότι πρόσωπα που είναι συνταξιούχοι των φορέων, τομέων και κλάδων που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., και ελάμβαναν κατά την ένταξη συντάξεις της αυτής αιτίας, δικαιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση με το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς και κλάδους.
Αν οι συντάξεις προέρχονται από διαφορετικές αιτίες, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να καταβάλει αυτές χωριστά.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();