πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας: Τα νέα πρόστιμα - Οι εργασιακές παραβάσεις

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), με δημοσιευμένη σε ΦΕΚ απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση.
Για την επιβολή προστίμων συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: i) η σοβαρότητα της παράβασης, ii) ο αριθμός εργαζομένων, iii) η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, iv) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται, v) το μέγεθος επιχείρησης, vi) το καθεστώς απασχόλησης και vii) η υπαιτιότητα.

Το ύψος των διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) υπολογίζεται βάσει των γενικών παραβάσεων (ανεξάρτητα από τον αριθμό θιγόμενων) και των παραβάσεων ατομικού χαρακτήρα (επιβολή προστίμου ανά θιγόμενο εργαζόμενο).


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();