πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020

Πώς λογίζεται η ειδική άδεια 30 ή 60 ημερών των αιρετών των Δήμων

Ότι, για την ενάσκηση από τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ Βαθμού (Δήμοι), του δικαιώματος λήψης ειδικής άδειας από την υπηρεσία τους 30 ή 60 ημερών «κατ’ έτος», σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, η έννοια «έτος» δε λογίζεται ημερολογιακά, αλλά με βάση το χρονικό σημείο έναρξης της δημοτικής περιόδου.
Αυτό σημαίνει ότι, ειδικά για τη λήψη του δικαιώματος ειδικής άδειας, ως πρώτο έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2020, ως δεύτερο έτος ορίζεται το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31η Αυγούστου 2021 κ.ο.κ.

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, ειδικά για την ενάσκηση του εν λόγω δικαιώματος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, των Προέδρων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και των Προέδρων των Συνδέσμων Δήμων, ο υπολογισμός του χρονικού διαστήματος του «έτους» ξεκινά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής - τοποθέτησής τους.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
https://www.epoli.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();