πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Μισθολογική κατάταξη από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία: Πρόβλημα στους Δήμους

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων, που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία, και τη μη εφαρμογή σχετικών διατάξεων από Παρέδρους, η ΑΔΕΔΥ τονίζει πως, σε συνέχεια επικοινωνίας της με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενημερώθηκε ότι, στο "στενό" Δημόσιο Τομέα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά υπάρχει στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα και για αυτό έχουν απευθύνει σχετικό ερώτημα στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τι λέει για το θέμα σχετικό Άρθρο

«Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 Στο άρθρο 25 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Για τη μισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 9 των υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.»
«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παρακολουθεί το θέμα και θα σας ενημερώνει για την εξέλιξή του.
Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε αδιανόητο να μην εφαρμόζονται οι νόμοι και να ταλαιπωρούνται οι υπάλληλοι», τονίζει η ΑΔΕΔΥ.

Σχετικά αρχεία
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();