πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Της Δικηγόρου, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Σοβαρά ζητήματα έχουν δημιουργηθεί με τις εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη μάλιστα ότι αυτές συνδέονται άμεσα με την ανέλιξη και την προαγωγή των αξιολογούμενων.
Ειδικά, η έκθεση αξιολόγησης αποτελείται από έναν συνολικό βαθμό και συνοδευόμενο κείμενο για την απόδοση, συμπεριφορά και τη γενικότερη εν ώρα υπηρεσίας και άσκησης καθηκόντων του αξιολογούμενου. Η σύνταξη δε της αξιολογικής έκθεσης εντάσσεται στο πεδίο διακριτικής ευχέρειας του αξιολογούντος οργάνου. Παρόλα αυτά, όταν η εκθέση αξιολόγησης είναι δυσμενής για τον υπάλληλο, ο τελευταίος δύναται να επιδιώξει τη δικαστική της ακύρωση, ασκώντας το ενδεδειγμένο ένδικο βοήθημα της αιτήσεως ακυρώσεως. Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι η πάγια θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δέχεται, ότι η δικανική κρίση δεν δύναται να υπεισέλθει, και άρα να ελέγξει την ορθότητα τεχνικών κρίσεων του αξιολογούντος.

Στον αντίποδα, το δικαστήριο, μπορεί να ελέγξει την αιτιολογία της αξιολογικής έκθεσης, και ιδίως την αντιφατικότητα της, ακυρώνοντας την επίμαχη έκθεση. Επί παραδείγματι, είναι αντιφατική κρίση όταν ο βαθμός του υπαλλήλου είναι χαμηλός, αλλά στην έκθεσή του αναφέρεται ότι ο υπάλληλος, είναι αποδοτικός στην εργασία του, ομαδικός, καταρτισμένος, με επαγγελματική δεοντολογία .

Επιπλέον, οι εκθέσεις αξιολόγησης μπορούν να ακυρωθούν δικαστικά και στην περίπτωση που έρχονται σε αντίθεση με τα δεδομένα της κοινής πείρας. Επί παραδείγματι, είναι αντίθετο στα πορίσματα της λογικής και κοινής πείρας, όταν ένας υπάλληλος αξιολογείται με χαμηλή βαθμολογία, πλην όμως είχε σημειώσει άριστες αξιολογήσεις κατά τα προηγούμενα χρόνια, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι δεν του έχει διατυπωθεί οποιοδήποτε παράπονο, σύσταση, επίπληξη, από προϊστάμενο όργανό του.

*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();