πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Έκτακτες προσλήψεις 4μηνιτων από Δήμους - Πώς γίνονται - Τι ισχύει για τους νυν συμβασιούχους

Με το ά. 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Μαρτίου 2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 64/2020) δόθηκε η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να προσλαμβάνουν προσωπικό για κατεπείγουσες, εποχικές ή έκτακτες ανάγκες για όσο χρόνο διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα το πολύ έξι μηνών. Η διαπίστωση της λήξης αυτού του χρονικού διαστήματος, εφόσον αυτό λήξει νωρίτερα των τεσσάρων μηνών, θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Αναρωτιέται κανείς τι αλλάζει με την συγκεκριμένη ρύθμιση, δεδομένου ότι οι Ο.Τ.Α. είχαν την δυνατότητα και με βάση το προϊσχύον καθεστώς να διενεργούν τέτοιου είδους προσλήψεις, δηλαδή προσλήψεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή έκτακτων αναγκών με βάση το ά. 206 του ν. 3854/2007.
Στην πραγματικότητα αλλάζουν δύο πράγματα:
(α) Πρώτον, αλλάζει η χρονική διάρκεια για την οποία μπορούν να συνάπτονται οι συγκεκριμένες συμβάσεις. Ειδικότερα, με βάση το ά. 206 του ν. 3584/2007 οι Ο.Τ.Α. μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας δίμηνης διάρκειας και σε ορισμένες εξαιρετικές - και ρητά αναφερόμενες - περιπτώσεις, συμβάσεις εργασίας διάρκειας τριών μηνών. Με την ΠΝΠ προβλέπεται η δυνατότητα να συνάπτονται συμβάσεις εργασίας μεγαλύτερης διάρκειας, δηλαδή έως τεσσάρων μηνών για όσο χρόνο διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.
(β) Η δεύτερη αλλαγή που επέρχεται αφορά στον τρόπο σύναψης αυτών των συμβάσεων εργασίας. Ειδικότερα, με την ΠΝΠ προβλέπεται ότι για τη σύναψη των συμβάσεων αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, αλλά και ότι εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση για τη μισθοδοσία των ατόμων που πρόκειται να προσληφθούν ή η υπάρχουσα πίστωση δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του. Με άλλα λόγια δίνεται η δυνατότητα να παίρνονται οι σχετικές αποφάσεις από πιο ολιγομελή όργανα και να εγκρίνονται εκ των υστέρων από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και να δεσμεύονται πιστώσεις για την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων που δεν είχαν προβλεφθεί γι’ αυτό τον σκοπό.
Σε απάντηση δεκάδων ερωτημάτων αναγνωστών του epoli.gr σημειώνουμε ότι, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αφορά σε άλλες κατηγορίες συμβάσεων (π.χ. οκτάμηνες συμβάσεις), ούτε προβλέπει παράταση αυτών των συμβάσεων.   
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();