πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Ν/σ ΥΠΕΣ: Τι αλλαγές ανακοινώθηκαν για προσλήψεις, κινητικότητα

Σε αλλαγές επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», μετά από προτάσεις της αντιπολίτευσης προχώρησε κατά τη διάρκεια της σημερινής τελευταίας στην Επιτροπή της Βουλής, συνεδρίασης, ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος.
Συγκεκριμένα, όπως είπε ο υΠΕΣ:

-Στο άρθρο 3, παράγραφος 2 για τις αποφάσεις των Διοικητικών  Συμβουλίων και των γενικών συνελεύσεων των αναπτυξιακών οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινοποιούνται, υποχρεωτικά εντός πέντε εργασίμων ημερών στα αιρετά συμβούλια των Ο.Τ.Α. που αποτελούν μέλη τους και αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
-Σε ό,τι αφορά, επίσης το άρθρο 3, παράγραφος 5β η διαδικασία πρόσληψης και του έκτακτου προσωπικού, γίνεται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
-Σε ότι αφορά την κινητικότητα, η αναφορά του κ. Θεοδωρικάκου ήταν η εξής: «Δεν έχω αντίρρηση για τις προτάσεις που αφορούν το άρθρο 44 για την κινητικότητα στον δημόσιο τομέα. Νομίζω ότι είναι πλήρως στην κατεύθυνση που έχει το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης.
Επίσης για το ζήτημα της συνθέσεως των τριμελών επιτροπών. Θα έλεγα να μην επιμείνετε για την υποχρεωτικότητα της συνέντευξης. Πιστεύω ότι δημιουργεί μια πολύ μεγάλη δεσμευτικότητα που σε πολλές περιπτώσεις το μόνο που θα κάνει είναι να προσθέτει χρόνο και τίποτε άλλο, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της κινητικότητας και εδώ ο σκοπός όλος είναι να κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να έχει νόημα αυτή η διαδικασία η οποία έχει αποδειχθεί, τα χρόνια που υπήρξε, ότι καθυστερεί. Από τους εννιά κύκλους που προβλέπονταν να έχουν γίνει, έχουν πραγματοποιηθεί, μόλις οι τέσσερις. Το θεωρώ ότι δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Θα έλεγα να μείνουμε από το 100 που ήταν πριν η μοριοδότηση για τους πενταετούς φοίτησης, μην πάμε στα 200, αλλά στα 150 και να αφήσουμε σταθερό, όπως τον έχει στο νομοσχέδιό της η Κυβέρνηση, τον αριθμό των μορίων που παίρνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Θα επιμείνουμε στην μοριοδότηση όπως την έχουμε σε ό,τι αφορά το αν κάποιος είναι απλά υπάλληλος ή είναι σε θέση ευθύνης στο δημόσιο και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ λογικό και δίκαιο.
Θα αποδεχθούμε την πρότασή σας να συμμετέχει το ΑΣΕΠ στα συμβούλια που κάνουν της επιλογές προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, κάνοντας τις επιτροπές αυτές πενταμελείς.Στην παραμονή
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ
ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Έχω μια πολύ σημαντική υποχρέωση και θα λείψω για ένα διάστημα.
Ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσω το πλαίσιο από την πλευρά του Υπουργείου σε ό,τι αφορά τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την Αντιπολίτευση, γύρω από μεταβολές στον νόμο μας και στη συνέχεια, ο Υφυπουργός, κ. Λιβάνιος, της συζήτησης να μπει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Θέλω, όμως να ξεκαθαρίσω πρώτα ορισμένα πράγματα.
Πρώτον, το Υπουργείο και η Κυβέρνηση, προτάσεις οι οποίες κινούνται στα πλαίσια της στρατηγικής στόχευσης που περιγράψαμε και υπάρχει και στην Αιτιολογική Έκθεση, για την αναπτυξιακή προοπτική και δυναμική των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, την βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και την βελτίωση μιας σειράς θεμάτων που αφορούν την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας. Προτάσεις που είναι σε αυτή την κατεύθυνση δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τις αποδεχτούμε. Νομίζω ότι, ήδη από προχθές, είχα διευκρινίσει ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις που προάγουν τη διαφάνεια ή περιλαμβάνουν και άλλους φορείς που μπορεί να παίξουν θετικό ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική της αυτοδιοίκησης, γίνονται δεκτές. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ήδη αποδεχθεί την πρόταση η οποία αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 2 για τις αποφάσεις των Διοικητικών  Συμβουλίων και των γενικών συνελεύσεων των αναπτυξιακών οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινοποιούνται, υποχρεωτικά εντός πέντε εργασίμων ημερών στα αιρετά συμβούλια των Ο.Τ.Α. που αποτελούν μέλη τους και αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Αυτό το έχουμε «ξεκαθαρίσει» ότι γίνεται αποδεκτό, ακριβώς με την λογική που περιέγραψα προηγουμένως. Για τους ίδιους λόγους «φεύγει» η διάταξη η οποία αφορούσε τα Επιμελητήρια. Και αυτό νομίζω ότι το έχουμε, επίσης, ξεκαθαρίσει.
Και επίσης, έχουμε ξεκαθαρίσει σε ό,τι αφορά την παράγραφο 5β ότι η διαδικασία πρόσληψης και του έκτακτου προσωπικού, γίνεται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Είναι ένα άλλο σημείο συμφωνίας, καθώς και το σημείο που αφορά τους προϊσταμένους των διευθύνσεων των τεχνικών υπηρεσιών με την διευκρινιστική του «Διπλωματούχοι Μηχανικοί» το οποίο, επίσης, προφανώς, γίνεται αποδεκτό και παρά το ότι έχω αρκετά σημαντική επιφύλαξη για το πόσο θα μπορέσει στην πράξη να γίνει, ωστόσο δεν θέλω να αφήσω κανένα περιθώριο αρνητικού πνεύματος. Δεν βρίσκω αρνητική και την πρόταση σε για την σύσταση και οργάνωση ειδικών διαδημοτικών τεχνικών υπηρεσιών και τον ορισμό αναθετουσών αρχών. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, το σχήμα το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα διάδοχο σχήμα των παλιών ΤΥΔΚ που υπήρχαν στις νομαρχίες. Επαναλαμβάνω, το βλέπω αρκετά δύσκολο για να μπορέσει να εφαρμοστεί, αλλά, επειδή μπαίνει δυνητικά στην πρότασή σας, κύριε Σπίρτζη, γι’ αυτό το λόγο το κάνουμε αποδεκτό και αν υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες αυτό μπορεί να γίνει πράξη, ας γίνει πράξη. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση.
Επίσης, αργότερα, θα καταθέσουμε την ίδια δυνατότητα που δίνουμε που για τις προγραμματικές συμβάσεις της ΕΕΤΑ, των αναπτυξιακών συνδέσμων των δικτύων και της ΜΟΔ, την επεκτείνουμε και για τον ΟΑΚ, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης που είναι ένα σχήμα το οποίο έχει λειτουργήσει και το οποίο δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην το συμπεριλάβουμε και αυτό σε αυτή την υπόθεση.
Τώρα θα αναφερθώ σε ότι αφορά μια σειρά προτάσεις οι οποίες αφορούν τα ζητήματα της δημόσιας διοίκησης. Δεν έχω αντίρρηση για τις προτάσεις που αφορούν το άρθρο 44 για την κινητικότητα στον δημόσιο τομέα. Νομίζω ότι είναι πλήρως στην κατεύθυνση που έχει το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης.
Επίσης για το ζήτημα της συνθέσεως των τριμελών επιτροπών. Θα έλεγα να μην επιμείνετε για την υποχρεωτικότητα της συνέντευξης. Πιστεύω ότι δημιουργεί μια πολύ μεγάλη δεσμευτικότητα που σε πολλές περιπτώσεις το μόνο που θα κάνει είναι να προσθέτει χρόνο και τίποτε άλλο, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της κινητικότητας και εδώ ο σκοπός όλος είναι να κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να έχει νόημα αυτή η διαδικασία η οποία έχει αποδειχθεί, τα χρόνια που υπήρξε, ότι καθυστερεί. Από τους εννιά κύκλους που προβλέπονταν να έχουν γίνει, έχουν πραγματοποιηθεί, μόλις οι τέσσερις. Το θεωρώ ότι δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Θα έλεγα να μείνουμε από το 100 που ήταν πριν η μοριοδότηση για τους πενταετούς φοίτησης, μην πάμε στα 200, αλλά στα 150 και να αφήσουμε σταθερό, όπως τον έχει στο νομοσχέδιό της η Κυβέρνηση, τον αριθμό των μορίων που παίρνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Θα επιμείνουμε στην μοριοδότηση όπως την έχουμε σε ό,τι αφορά το αν κάποιος είναι απλά υπάλληλος ή είναι σε θέση ευθύνης στο δημόσιο και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ λογικό και δίκαιο.
Θα αποδεχθούμε την πρότασή σας να συμμετέχει το ΑΣΕΠ στα συμβούλια που κάνουν της επιλογές προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, κάνοντας τις επιτροπές αυτές πενταμελείς.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();