πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

"Ατασθαλίες" σε δήμους της Κρήτης έδειξαν οι ελεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Τι έδειξαν οι έλεγχοι σε 24 δήμους της Κρήτης

Σωρεία ατασθαλίες στη διαχείριση εκμισθώσεων δημοτικών ακινήτων σε τρίτους σε δήμους της Αττικής, καθώς και εκπρόθεσμες εγκρίσεις οικονομικών καταστάσεων σε δήμους της Κρήτης, διαπίστωσαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Η Αρχή κατά τους ελέγχους που διενήργησε σε δήμους της Αττικής κατέγραψε περιπτώσεις ασυνέπειας στην καταβολή μισθωμάτων που ξεπερνούν ανά περίπτωση ποσά ύψους 500.000 ευρώ, 89.000 ευρώ και 70.000 ευρώ, καθώς επίσης επιβάρυνση των δήμων με δαπάνες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των επιχειρήσεων των μισθωτών με ποσά που ξεπερνούν ξεπερνούν τις 39.000 ευρώ και 62.000 ευρώ.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΑΔ αναφέρεται ενδεικτικά σε διαπιστώσεις από ελέγχους που ολοκληρώθηκαν σε έξι δήμους και στα νομικά πρόσωπα αυτών και αφορούν εκμισθώσεις συνολικά 20 ακινήτων:
Μη νόμιμη παράταση των μισθώσεων
Ασυνέπεια των μισθωτών στην καταβολή των μισθωμάτων με την ανοχή των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων (19.134 ευρώ, 71.049 ευρώ , 90.000 ευρώ, 217.679 ευρώ και 500.199 ευρώ κατά περίπτωση
Μη κατάθεση εγγυητικών επιστολών με την ανοχή των αρμόδιων υπηρεσιών
Επιβάρυνση των δήμων με δαπάνες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των επιχειρήσεων των μισθωτών (4.419 ευρώ, 26.553 ευρώ, 35.393 ευρώ και 62.483 ευρώ κατά περίπτωση)
Παράλειψη ή σημαντική καθυστέρηση των αρμόδιων υπηρεσιών να προβούν σε οφειλόμενες ενέργειες και στην επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών.
Η ΕΑΔ σημειωθεί ότι οι υπόχρεοι μισθωτές φρόντιζαν να μην έχουν στο όνομά τους χρηματικά ποσά διαθέσιμα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή και ακίνητη περιουσία, προκειμένου να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής η ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών.
Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις των ελέγχων, αναζητήθηκαν από την Αρχή πειθαρχικές ευθύνες, κατά περίπτωση, των υπευθύνων υπαλλήλων για μη νόμιμες πράξεις ή παραλείψεις τους, ενώ παράλληλα γνωστοποιήθηκαν οι σχετικές εκθέσεις στον Αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ταυτόχρονα, από ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 24 δήμους της Κρήτης σχετικά με την έγκριση και υποβολή των οικονομικών καταστάσεων διαπιστώθηκαν ότι:
Σε 16 δήμους το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε εκπρόθεσμα τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και Αποτελέσματα Χρήσης οικονομικού έτους 2017
Σε δύο δήμους το δημοτικό συμβούλιο προέβη στην εκπρόθεσμη έγκριση του Απολογισμού, ενώ δεν έχει εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης Οικονομικού έτους 2017 (να σημειωθεί ότι οι εν λόγω Δήμοι δεν είχαν συντάξει Ισολογισμό και Αποτελέσματα Χρήσης από το 2011, έτος υποχρέωσης τήρησης διπλογραφικού συστήματος για όλους τους δήμους της Ελλάδας)
Σε ένα δήμο είχε εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο εκπρόθεσμα ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα χρήσης 2017, όμως δεν είχε προηγηθεί η έγκριση του Απολογισμού.
Σε ένα δήμο το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε προβεί στην έγκριση του Απολογισμού Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017.
Δεκαεπτά δήμοι διαβίβασαν εκπρόθεσμα τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης οικονομικού έτους 2017 στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ άλλοι τέσσερις δεν είχαν διαβιβάσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Απολογισμό, Ισολογισμό και Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2017.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();