πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 21 Απριλίου 2020

Άδεια ειδικού σκοπού: Τι γίνεται όταν εξαντληθεί η κανονική άδεια; - Η περίπτωση της 3Κ

Πολλές αναφορές – ερωτήματα έχουν φτάσει στο epoli.gr σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.04.2020 και συγκεκριμένα, για το τι ισχύει για τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν εξαντλήσει την κανονική τους άδεια και επομένως δεν φαίνεται να δικαιούνται επιπλέον ημέρες άδειας ειδικού σκοπού.

Το πρόβλημα φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερο έντονο, ιδίως μετά την παράταση των περιοριστικών μέτρων, για τους νεοδιορισθέντες ή νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους.
Μία τέτοια κατηγορία εργαζομένων είναι κυρίως όσοι προσλήφθηκαν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προκήρυξης 3Κ/2018.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.04.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 84/13.04.2020) εξειδικεύτηκαν ζητήματα που αφορούν την θεσπισθείσα άδεια ειδικού σκοπού για όσους εργαζόμενους γονείς έχουν παιδιά εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ή που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία. Προηγουμένως με την ΚΥΑ 14556/448/2020 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1208/07.04.2020) είχε παραταθεί η προβλεπόμενη άδεια ειδικού σκοπού μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.

Εξακολουθεί, όμως, να τίθεται από πολλούς εργαζόμενους ένα σημαντικό ερώτημα σχετικά με το ζήτημα της άδειας ειδικού σκοπού. Το ερώτημα αυτό αφορά σε εκείνους τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν εξαντλήσει την κανονική τους άδεια και επομένως δεν φαίνεται να δικαιούνται επιπλέον ημέρες άδειας ειδικού σκοπού. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ΠΝΠ της 11.03.2020 με την οποία προβλέφθηκε το δικαίωμα σε άδεια ειδικού σκοπού για τις ανωτέρω κατηγορίες γονέων, ο δικαιούχος της εν λόγω άδειας θα λάμβανε μία ημέρα κανονικής άδειας για κάθε τρεις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού. Τι συμβαίνει, λοιπόν, με όσους εργαζόμενους δεν έχουν πλέον κανονική άδεια; Το πρόβλημα φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερο έντονο, ιδίως μετά την παράταση των περιοριστικών μέτρων και την συνέχιση της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων, για τους νεοδιορισθέντες ή νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους που είχαν λίγες ημέρες κανονικής άδειας και οι οποίες εξαντλήθηκαν κατά το διάστημα από 11.03.2020 έως 10.04.2020, οπότε ίσχυσε αρχικά η ρύθμιση για την άδεια ειδικού σκοπού. Μία τέτοια κατηγορία εργαζομένων είναι κυρίως όσοι προσλήφθηκαν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προκήρυξης 3Κ/2018. Οι προσλήψεις των συγκεκριμένων εργαζομένων έγιναν το φθινόπωρο του 2019 και επομένως αυτοί δικαιούνταν λίγες ημέρες κανονικής άδειας για το 2020 (δύο ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας).

Στην ΠΝΠ της 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55/11.03.2020), με την οποία προβλέφθηκε κατ’ αρχάς το δικαίωμα σε άδεια ειδικού σκοπού, δεν περιέχεται ρύθμιση σχετικά με το εν λόγω ζήτημα για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Αντιθέτως στο ά. 4 αυτής, το οποίο αφορά στην άδεια ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα, γίνεται μνεία ότι εφόσον ο εργαζόμενος δεν έχει τουλάχιστον πέντε ημέρες κανονικής άδειας (σε περίπτωση που απασχολείται με πενθήμερη εργασία) ή έξι ημέρες κανονικής άδειας (σε περίπτωση που απασχολείται με εξαήμερη εργασία), δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού ανάλογη των ημερών κανονικής άδειας που έχει. Σημειώνεται βέβαια ότι αρχικά η ισχύς του μέτρου της άδειας ειδικού σκοπού εκτεινόταν έως την 10.04.2020, οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα καλυπτόταν ακόμα και για εργαζόμενους που είχαν μόνο πέντε ημέρες κανονικής άδειας. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση όσοι είχαν λιγότερη κανονική άδεια θα λάμβαναν και λιγότερη άδεια ειδικού σκοπού.

Μετά την παράταση των μέτρων και του δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού δεν υπήρξε καμία επιπλέον πρόβλεψη ή ρύθμιση. Συνεπώς όσοι εξάντλησαν την κανονική τους άδεια συνάγεται ότι δεν δικαιούνται και επιπλέον άδεια ειδικού σκοπού. Τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν πιθανολογείται από την κυβέρνηση ότι θα καλυφθούν στις περισσότερες περιπτώσεις από το αντίστοιχο δικαίωμα άδειας του άλλου γονέα.

Παράλληλα, ειδικά για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. προβλέπονται από την ΠΝΠ της 11.03.2020 και άλλες διευκολύνσεις πέραν της άδειας ειδικού σκοπού. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι που έχουν τις προϋποθέσεις λήψης άδειας ειδικού σκοπού μπορούν αντ’ αυτής να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Όποιος υπάλληλος κάνει χρήση αυτής της διευκόλυνσης θα απασχοληθεί μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης. Επίσης, για κάποιες υπηρεσίες, στις οποίες είναι εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, μπορεί να παρέχεται τέτοια υπηρεσία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();