πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

Κανονικά η επιλογή Προϊσταμένων σε Δημόσιο - ΟΤΑ

Με την από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α’ 75/30.03.2020) και ειδικότερα με το 46ο άρθρο αυτής, ρυθμίζονται πρακτικά θέματα, που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις διαδικασίες επιλογής υπαλλήλων για την κάλυψη θέσεων ευθύνης.
Σχετικά με το δεύτερο τονίζεται ότι...
οι διαδικασίες επιλογής υπαλλήλων για την κάλυψη θέσεων ευθύνης (Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων κ.λπ.) σε φορείς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. που έχουν προκηρύξει τέτοιες θέσεις δεν αναστέλλεται λόγω των μέτρων.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();