πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 24 Μαΐου 2020

Προκήρυξη “Βοήθεια στο Σπίτι”: Το “κλειδί” για διορισμό – Τα σημεία προσοχής των υποψηφίων

Ωστόσο, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρουσιάζει την εξής ιδιαιτερότητα, η οποία είναι ικανή να κρίνει το διορισμό. Ένα από τα κριτήρια της προκήρυξης είναι η ύπαρξη εμπειρίας, η οποία διακρίνεται σε απλή και σε ειδική.

Αναλυτικότερα, η απλή εμπειρία αποκτάται από προηγούμενη απασχόληση σε οποιοδήποτε συναφές αντικείμενο, με αυτό που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Αντίθετα, με τα μόρια της ειδικής εμπειρίας βαθμολογούνται όσοι υποψήφιοι έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν στις θέσεις που ρητά περιγράφεται στην προκήρυξη ότι προσφέρουν στον υποψήφιο αυτού του είδους την εμπειρία.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι αναφέρουν στην αίτησή τους ότι διαθέτουν «απλή» εμπειρία, δηλαδή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, μοριοδοτούνται με 7 μονάδες ανά μήνα απασχόλησης στο εν λόγω αντικείμενο.
Από την άλλη πλευρά, όσοι διαθέτουν την ειδικά βαθμολογούμενη «ειδική» εμπειρία θα πριμοδοτηθούν με 17 μονάδες για κάθε μήνα που έχουν απασχοληθεί. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η δηλωθείσα εμπειρία από τον κάθε υποψήφιο δεν δύναται να υπερβαίνει τους 84 μήνες στο σύνολό της.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το κριτήριο της ειδικής εμπειρίας δίνει προβάδισμα στους υποψηφίους που έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν στις θέσεις που περιγράφεται στην προκήρυξη ότι προσφέρουν στον υποψήφιο αυτού του είδους την εμπειρία. Το προβάδισμα προσφέρεται όχι μόνο στην κατηγορία των θέσεων με εμπειρία, αλλά και για τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης. Με απλά λόγια, τα μόρια της ειδικής εμπειρίας συνυπολογίζονται και για τις θέσεις για τις οποίες η προκήρυξη δεν ζητά εμπειρία.
Επομένως, οι υποψήφιοι που ‘’απολαμβάνουν’’ το συγκεκριμένο πλεονέκτημα θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στη συμπλήρωση της αίτησης τους, όπως και στην απόδειξη της ειδικής εμπειρίας, καθώς το παραμικρό λάθος μπορεί να τους στερήσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των συνυποψηφίων τους.
Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();