πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Άδεια ειδικού σκοπού στο Δημόσιο - Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, για την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Στα κυριότερα σημεία της εγκυκλίου αναγράφονται,
  • Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής και των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.
  • Αντίστοιχα, η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.
  • Σε περίπτωση που το τέκνο του / της υπαλλήλου φοιτά σε τμήμα, του οποίου ο/η διδάσκων / -ουσα εκπαιδευτικός ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και για το λόγο αυτό η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ο γονέας – υπάλληλος δύναται να λάβει την άδεια ειδικού σκοπού.
  • Σε περίπτωση που το τέκνο προ της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων δεν παρακολουθούσε μεν πρόγραμμα ολοήμερου σχολείου αλλά ο γονέας – υπάλληλος απαιτείται να διευκολυνθεί για την έγκαιρη παραλαβή του τέκνου από το σχολείο κατά τις ημέρες που το τέκνο προσέρχεται στο σχολείο για παρακολούθηση μαθημάτων είναι δυνατή κατόπιν αίτησης του / της υπαλλήλου η χρήση της διευκόλυνσης της παροχής εργασίας με μειωμένη απασχόληση μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους.
  • Σε περίπτωση που η τάξη, όπου φοιτά το τέκνο του / της υπαλλήλου δεν λειτουργεί καθημερινά, σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα λειτουργίας της τάξης, είναι δυνατή η παράλληλη χρήση από τον ίδιο υπάλληλο τόσο της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, για τις ημέρες που το τέκνο δεν υποχρεούται να προσέρχεται στο σχολείο για παρακολούθηση μαθημάτων, όσο και της διευκόλυνσης της μειωμένης απασχόλησης έως 25% για τις ημέρες που το τέκνο προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων και ο γονέας – υπάλληλος θα πρέπει να διευκολυνθεί για την έγκαιρη παραλαβή του τέκνου από το σχολείο. 
  • Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, τη διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένη απασχόληση μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, με σκοπό την έγκαιρη παραλαβή των τέκνων από το σχολείο τη δικαιούται μόνο ο ένας εκ των δύο γονέων, κατόπιν κοινής τους δήλωσης που υποβάλλεται στις υπηρεσίες τους.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();