πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Άδεια ειδικού σκοπού - Τήρηση μέτρων από τους δημοσίους υπαλλήλους [ΝΕΑ εγκύκλιος του ΥΠΕΣ]

Με τη λειτουργία από σήμερα του συνόλου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον επανακαθορισμό των ευπαθών δημοσίων υπαλλήλων που δικαιούνται άδειας ειδικής απουσίας, εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με

 Β. ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
Πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται έως 12.6.2020.

Γ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1. Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, που είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού και των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε σχολικές μονάδες και ειδικότερα σε υποτμήμα της σχολικής τάξης, το οποίο δεν λειτουργεί καθημερινά, συνεχίζεται η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού αποκλειστικά για τις ημέρες της εβδομάδας που τα τέκνα τους δεν υποχρεούνται να προσέλθουν στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων βάσει του ειδικού προγράμματος λειτουργίας, οπότε εάν η λειτουργία των σχολικής μονάδας και της παρουσίας του τέκνου είναι διακεκομμένη κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, διακεκομμένα θα χορηγείται και η άδεια σκοπού για τις ημέρες μη λειτουργίας του υποτμήματος, στο οποίο φοιτά το τέκνο.
2. Σε περίπτωση καθημερινής υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων λόγω καθημερινής διδασκαλίας, οι γονείς υπάλληλοι δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού.

Δ. ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Με τη νέα εξέλιξη των πραγμάτων και την αύξηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων που προσέρχονται για παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία τους, αυτοί πρέπει να:
- τηρούν την απόσταση του τουλάχιστον 1,5 μέτρου στον ίδιο χώρο εργασίας
- αποφεύγουν τον συγχνωτισμό – συγχρωτισμό
- αποφεύγουν τη χρήση των ασανσέρ.
Επίσης, οι υπηρεσίες πρέπει να,
- παρέχουν τα απαραίτητα υλικά για το πλύσιμο των χεριών
- λαμβάνουν μέριμνα για την τακτική απολύμανση με αντισηπτικό διάλυμα των επιφανειών στο χώρο εργασίας.
- λαμβάνουν μέριμνα για την εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισμού των χώρων εργασίας
- παρέχουν ενημέρωση για τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τα μέτρα πρόληψης.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();