πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Εκατοντάδες εκατομμύρια δημόσιου χρήματος σε έργα «βιτρίνας»

Δεν έχει περάσει παρά ελάχιστο διάστημα από τότε (29/5/2020), που το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ επέβαλλε νέο «χαράτσι» στους δήμους και στους πολίτες της Αττικής, με τη νέα τιμολογιακή πολιτική στη διαχείριση των αποβλήτων (σημ.: η απόφαση ακόμη μαγειρεύεται). Ήταν, φαίνεται, αρκετό για να δημοσιοποιηθεί, με καθυστέρηση πενήντα (50) ημερών, μια νέα κραυγαλέα περίπτωση σπατάλης τεράστιων ποσών δημόσιου χρήματος. Σκοπός είναι να καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι η διοίκηση Πατούλη παράγει έργο στον τομέα της ανακύκλωσης και να κρυφτεί ότι την ίδια ώρα στηρίζει -με κάθε τρόπο- την κυριαρχία των σύμμεικτων και την επέκταση και διαιώνιση της λειτουργίας της εγκατάστασης στη Φυλή.   
Αναφερόμαστε στο διαγωνισμό για την υπογραφή συμφωνίας - πλαίσιο,  με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη προγραμμάτων ΔσΠ, που αποφάσισε η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ στις 30/4/2020, με την απόφαση να δημοσιοποιείται στις 18/6/2020. Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, η διάρκεια μπορεί να επεκτείνεται αναλόγως, έως και το 100% της αρχικής διάρκειας. Η συμφωνία – πλαίσιο χωρίζεται σε δέκα τμήματα και η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα για κάθε τμήμα.

Τα ποσά είναι ιλιγγιώδη. Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας - πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 111.747.560 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, ο προϋπολογισμός εκτινάσσεται στα 223.495.120 €.

Ερήμην των δήμων, χωρίς αναθεώρηση των τοπικών τους σχεδίων και χωρίς καμία εκτίμηση των πραγματικών τους αναγκών, η διοίκηση Πατούλη προχωρά στην προμήθεια εξοπλισμού, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των δήμων, θεωρώντας ότι μπορεί να τους «καπελώνει», όταν αυτό εξυπηρετεί το επικοινωνιακό του προφίλ. Πρόκειται, κυρίως, για κινητό εξοπλισμό και όχι για μόνιμες δημοτικές υποδομές, αφορά σε δευτερεύουσες πλευρές των δράσεων προδιαλογής υλικών -κάποιες από αυτές έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει πανηγυρικά- και δεν εξυπηρετούν το βασικό στόχο της γενικευμένης προδιαλογής. Ο εξοπλισμός περιγράφεται με λεπτομερειακά, σε σημείο που δημιουργείται η πεποίθηση ότι πρόκειται για καθαρά εργολαβική εξυπηρέτηση, μέσω της αγοράς συγκεκριμένων «προϊόντων» συγκεκριμένων εταιρειών.

Ως προς τα μεγέθη, σημειώνουμε ότι το ισχύον περιφερειακό σχέδιο διαχείριση αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής εκτιμά σε 450 εκ. ευρώ το κόστος του συνόλου των έργων διαχείρισης. Τώρα, ακούμε από τον κ. Πατούλη να μιλά για ένα δισεκατομμύριο ευρώ, από το οποίο το ¼ φαίνεται να πηγαίνει στα παραπάνω έργα «βιτρίνας». Προφανώς, πρέπει να «ταϊστούν» πολλά στόματα.

Ακολουθεί μια συνοπτική παράθεση του περιεχόμενου και του κόστους των επιμέρους δράσεων.


ΟΜΑΔΑ Α. Προμήθεια κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης – ευαισθητοποίησης – επιβράβευσης με περιφερειακές κονσόλες διαχείρισης γωνιών ανακύκλωσης και συστημάτων επιφανειακών και υπογειοποιημένων κάδων.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται είναι 18.699.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Β. Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης 6, 8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Γ. Προμήθεια Και Εγκατάσταση Συστημάτων Υπόγειας & Ημιυπόγειας Αποθήκευσης για τη Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 44.937.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Δ. Προμήθεια Και Εγκατάσταση Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης για τη Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 33.678.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Ε. Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 66.960.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. Αυτόνομοι μηχανικοί κομποστοποιητές
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.928.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Ζ. Προμήθεια κάδων για την επέκταση προγράμματος διαλογής στην πηγή του έντυπου xαρτιού.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.313.520,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Η. Κιόσκια Ανακύκλωσης
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.118.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Θ. «Έξυπνη» νησίδα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.348.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ Ι. «Έξυπνος» οικίσκος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.712.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24%.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();