πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

ΑΔΕΔΥ: Επιστολή – Συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση για το 2019

Προς:
Ομοσπονδίες – μέλη ΑΔΕΔΥ
Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ
Γενικοί Σύμβουλοι ΑΔΕΔΥΘέμα: Συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση για το 2019
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-07-2020 (ΑΔΑ: 9Α8Μ46ΜΤΛ6-98Ω) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019- Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού».
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας ενημερώνει ότι ισχύει η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 19ης του Μάρτη του 2019 για συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση.
Καλούμε τις Ομοσπονδίες-μέλη μας να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση της απόφασης.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();