πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

Ανατροπές στο Δημόσιο με το υποχρεωτικό «Μητρώο Διαδικασιών»

Tο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, το οποίο μάλιστα θα έχει και δεσμευτικό χαρακτήρα, φέρνει ανατροπές στο Δημόσιο αλλά και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όπως εξηγούν πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πρακτικά με το εργαλείο αυτό ο πολίτης θα μπορεί με βεβαιότητα να γνωρίζει τις όποιες διαδικασίες απαιτεί η συναλλαγή του, χωρίς να είναι έρμαιο φαινομένων αυθαιρεσίας ή περιττής γραφειοκρατίας από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου.

Συο Μητρώο θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, θα καταχωρούνται όλες οι ψηφιακές ή φυσικές διαδικασίες του Δημόσιου, για πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις, αλλά και προς το ίδιο το Δημόσιο.

Ειδικότερα, στο Μητρώο θα καταγράφονται τουλάχιστον:

– το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία και τα επιμέρους στάδια αυτής,

-οι αρμόδιες υπηρεσίες διεκπεραίωσης της διαδικασίας και των επιμέρους σταδίων αυτής,

-τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ή των επιμέρους σταδίων αυτής,

-το διάγραμμα ροής της διαδικασίας και των βημάτων αυτής, σύμφωνα με τυποποιημένη μεθοδολογία διαγράμματος

-οι εκτιμώμενοι χρόνοι ανά βήμα της διαδικασίας και

-το κόστος παραβόλων ή άλλων τελών.

Οι φορείς του δημοσίου τομέα με αρμοδιότητα θεσμοθέτησης διοικητικών διαδικασιών υποχρεούνται να προβαίνουν στην αρχική καταχώριση και την καταχώριση κάθε μεταγενέστερης μεταβολής τους η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, εντός τριών μηνών από τη θεσμοθέτηση τους ή τη μεταβολή τους.

Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που θα αναγράφονται στο Μητρώο δεν θα έχουν απλά ενημερωτικό χαρακτήρα αλλά θα είναι και δεσμευτικές για όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς.

Όπως αναφέρεται στις διατάξεις του νομοσχεδίου, «η παράλειψη της υποχρέωσης καταχώρισης… συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. κθ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 για το όργανο ή τον υπάλληλο που έχει τη σχετική υποχρέωση”.

Παράλληλα, με τη διαπίστωση παράλειψης της υποχρέωσης καταχώρισης ή της απόκλισης κατά την εφαρμογή της καταχωρημένης διαδικασίας σύμφωνα, οι οποίες μπορούν να γίνουν είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, αναφοράς ή ελέγχου, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα για να ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();