πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ | Δικαστήριο: Αορίστου χρόνου συμβασιούχοι Καθαριότητας του Δήμου Καλλιθέας

Σημαντική δικαστική επιτυχία και παράλληλα δικαίωση για εργαζόμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υπαλλήλους καθαριότητας του Δήμου Καλλιθέας, συνιστά η έκδοση της υπ’ αριθμ. 985/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως παρουσιάζει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το epoli.gr.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση έγινε δεκτή αγωγή 8 εργαζόμενων (άλλοι 3 είχαν παραιτηθεί πριν τη συζήτηση), με την οποία ζητούσαν να αναγνωριστεί ότι, η σχέση που τους συνδέει με τον Δήμο Καλλιθέας είναι αυτή της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Πράγματι, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας στον τομέα της καθαριότητας και ότι είχαν όμοια καθήκοντα με αυτά των μονίμων συναδέλφων τους, ενώ επιπλέον ότι, η επιλογή για την απασχόλησή τους, του τύπου της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, γινόταν αποκλειστικά και μόνο για να παρακαμφθεί η αδυναμία του Δήμου να συνάψει σχέσεις εργασίας με μόνιμο προσωπικό ή με προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Ο Δικηγόρος των εργαζομένων Λάμπρος Ντουματσάς δήλωσε στο epoli.gr:
«Με την υπ’ αριθμ. 985/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώθηκαν κατ’ αρχάς οι κόποι και οι προσπάθειες των εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται επί πολλά χρόνια από τον Δήμο Καλλιθέας, υπό καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, προσφέροντας όμως κατ’ ουσία το ίδιο έργο με τους μόνιμους συναδέλφους τους.
Οι διαρκείς ανανεώσεις των συμβάσεών τους κατά την περίοδο 2014-2017 και εν συνεχεία η συνέχιση της εργασίας τους μέσω προσωρινών διαταγών και αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων είχε αίσια κατάληξη, δεδομένου ότι η ανωτέρω απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή, πράγμα που σημαίνει ότι ο Δήμος υποχρεούται άμεσα να συνεχίσει να απασχολεί τους εργαζόμενους. Τώρα μένει να διερευνηθεί η πρόθεση του Δήμου να αποδεχθεί το σκεπτικό της απόφασης και να καταρτίσει με τους εργαζόμενους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, παραιτούμενος από την άσκηση ένδικων μέσων.
Τέλος, θέλω να επισημάνω και το εξής: η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου περιέχει πλήρως αιτιολογημένες σκέψεις και κρίσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν και άλλες συνθέσεις στο να λάβουν ηθικά επιβεβλημένες και νομικά αιτιολογημένες αποφάσεις αναγνώρισης σχέσεων εργασίας δημοτικών υπαλλήλων ως συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου. Με τον τρόπο αυτό θα τερματιστεί η εργασιακή ομηρία που βιώνουν χιλιάδες υπάλληλοι ορισμένου χρόνου δήμων, ιδίως εκείνοι που απασχολούνται με καθεστώς συνεχώς ανανεούμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε παιδικούς σταθμούς και υπηρεσίες καθαριότητας.»

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();