πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

Πολυτροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών

Πολυτροπολογία 37 σελίδων κατέθεσε το Υπουργείου Εσωτερικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών: «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».

Με την πολυτροπολογία:
Προσλάμβάνονται 50 ΠΕ και ΤΕ εκτός ΑΣΕΠ ΙΔΟΧ για 24 μηνες με αντικείμενο την σύνταξη μελετών.

Μεταβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή η αρμοδιότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.

-Παράταση έως 31.7.2020 συμβάσεις ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου των απασχολούμενων σε δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης των ΟΤΑ.

-Η απόφαση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, μετά τους δήμους, λαμβάνεται από την οικονομική επιτροπή και στις περιφέρειες.

-Συστήνονται ειδικές επιτροπές λύσης και εκκαθάρισης των νομικών προσώπων που προέρχονται από διάσπαση. Οι επιτροπές ολοκληρώνουν το έργο τους εντός ενός μηνός

Θεμοθετείται πάγια ενημέρωση των κατοίκων των Εξωτερικών για ληγιαρχικές νομθεσίες.

Δύνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους ΚΕΠ να ανατίθενται καθήκοντα Διοικητικού -Οικονομικού ή συναφών αντικειμένων με το πτυχίο τους, σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους.

Το διδακτικό έτος για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες παρατείνεται ως τις 31 Ιουλίου.

Δικαιούνται διορισμού στο Δημόσιο εκτός αυτών που νοσηλεύτηκαν με εγκαύματα από τις δασικές πυρκαγιές σε ΜΕΘ και σε αυτούς που νοσηλεύτηκαν σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας και αυτών που τους προκλήθηκε αναπηρία 67% η αν εκείνοι δεν μπορούν να δουλέψουν σε συζύγους και τέκνα.
Με απόφαση Υπουργού παρατείνεται η στεγαστική συνδρομή των πληγέντων από τις πυρκαγιές


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();