πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Νομοθετική παράταση για τα βαρέα και ανθυγιεινά

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4701/2020, με το ά. 56 του οποίου δόθηκε παράταση για την έκδοση γνωμοδότησης, σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι εδώ και καιρό εκκρεμούσε να αποφασιστεί η επέκταση της χρονικής ισχύος της καταβολής του επιδόματος σε όσες κατηγορίες εργαζομένων έχουν υπαχθεί σε καθεστώς επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η τροποποίηση του πλαισίου των εντασσόμενων στο καθεστώς αυτό ειδικοτήτων με την επανεξέτασή του από Επιτροπή που συστάθηκε με αυτό το σκοπό.
Δεδομένου ότι ο χρόνος για τον οποίο είχε αποφασιστεί η συνέχιση καταβολής του επιδόματος τελείωνε, χωρίς η επιτροπή να έχει καταλήξει στο περιεχόμενο της γνωμοδότησής της και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση μεταξύ Υπουργείου και φορέων, αποφασίστηκε η προσωρινή νομοθετική λύση του προβλήματος.

Συγκεκριμένα, με το ά. 56 του ν. 4701/2020 προβλέπεται ότι η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 31.10.2020.

Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας, με την υπ' αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 728ΖΗ-Μ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ-ΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ημερομηνία, δηλαδή έως την 31.10.2020.

Προηγουμένως, δηλαδή πριν την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης αντιδράσεις και διαμαρτυρίες είχαν υπάρξει από συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων σχετικά με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής και την διαρκή πρόβλεψη χρονικών ορίων στην καταβολή του επιδόματος. Η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕ-ΟΤΑ είχαν μάλιστα προκηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας για το θέμα που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου. 

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();