πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Ν/Σ-“σκούπα” με πλήθος διατάξεων για Τοπική Αυτοδιοίκηση και Δημόσια Διοίκηση

Ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί την 10η Σεπτεμβρίου η επίσημη δημόσια διαβούλευση Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον Δημόσιο Τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ουσιαστικά πρόκειται για ακόμα ένα Νομοσχέδιο-“σκούπα”, που αποτελείται συνολικά από 42 άρθρα, πλήθος εκ των οποίων αφορά ειδικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και γενικότερα τη Δημόσια Διοίκηση.  Συνοπτικά, για τους ΟΤΑ και το Δημόσιο Τομέα τα ζητήματα που ρυθμίζονται αφορούν σε τίτλους άρθρων τα εξής:

αρ.19: Επιλογή Διοικήσεων στο Δημόσιο Τομέα
αρ.20Ειδικοί Σύμβουλοι, Επιστημονικοί Συνεργάτες, Ειδικοί Συνεργάτες των Δήμων (τροποποίηση παρ.1 αρ.163 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων)
αρ.21: Ρυθμίσεις για το προσωπικό εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραμμάτων (τροποποίηση παρ.3 αρ.21 του νόμου του ΑΣΕΠ)
αρ.22: Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού των ΔΕΥΑ
αρ.23Αρμοδιότητα Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού επί προσλήψεων (τροποποίηση άρθρων 72 και 176 του Καλλικράτη)  
αρ.24: Ρύθμιση θεμάτων έκτακτου προσωπικού των ΟΤΑ και εξουσιοδοτική διάταξη (τροποποίηση παρ.2 αρ.54 του πρόσφατου ν.4662/2020)
αρ.25: Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
αρ.27Παράταση της διάρκειας του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι
αρ.28: Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων από τους ΟΤΑ
αρ.29: Ανάθεση αναπτυξιακών αρμοδιοτήτων στις Οικονομικές Επιτροπές των ΟΤΑ
αρ.30: Ρυθμίσεις για την «επιτάχυνση απορρόφησης αναπτυξιακών πόρων» από τους ΟΤΑ
αρ.31: Ρυθμίσεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων
αρ.32: Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ)
αρ.33: Διατάξεις για την εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών και μείωσης μισθωμάτων ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους
αρ.34: Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς διαδικασία ρύθμισης οφειλών Δημοτικών Επιχειρήσεων (τροποποίηση αρ.123 του πρόσφατου ν.4674/2020)
αρ.35: Μεταβατικές ρυθμίσεις για την οικονομική λειτουργία νεοσυσταθέντων Δήμων
αρ.36: Ρυθμίσεις συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των ΔΕΥΑ
αρ.37: Διατάξεις για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων του Δημοσίου
αρ.38: Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχημάτων ΟΤΑ
αρ.39: Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών χώρων επί δημοσίου κτήματος
αρ.40: Νομική υποστήριξη Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αρ.41: Μεταγραφή ακίνητης περιουσίας Παιδικών Σταθμών

Στον AIRETO, όπως κάθε φορά, θα ακολουθήσουν συγκριτικές αναλύσεις για τις αλλαγές που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ σε σχέση με τα μέχρι στιγμής ισχύοντα.
Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα που ο Υπουργός έθεσε σε δημόσια διαβούλευση:


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();