πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

Εφετείο Αθηνών: Παράνομη η απεργία στα ΚΕΠ - Επανεκκινεί το myKEPlive (απόφαση)

Παράνομη κήρυξε το Εφετείο Αθηνών, σε αντίθεση με το Πρωτοδικείο, την απεργία -αποχή διαρκείας από καθήκοντα των υπαλλήλων ΚΕΠ. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν 5010/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ, που δημοσιεύει η aftodioikisi.gr, το Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή την έφεση του Ελληνικού Δημοσίου (υπουργείa Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών), επί της Πρωτόδικης ΑΠΟΦΑΣΗΣ, με την οποία είχε απορριφθεί η αγωγή του.
Υπενθυμίζεται ότι ότι, όπως είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr, την Παρασκευή 07-8-2020 εκδόθηκε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της αγωγής του Δημοσίου, η οποία είχε κρίνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπούνταν δια των Υπουργείων Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, δεν είχε την ενεργητική νομιμοποίηση για να ζητήσει την κήρυξη της αποχής ως παράνομης και καταχρηστικής. Σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση «…οι εργαζόμενοι στα Κ.Ε.Π. αποτελούν προσωπικό των κατά τόπους Δήμων και επομένως οι τελευταίοι ως εργοδότες τους, νομιμοποιούνται να στραφούν κατά της προκηρυχθείσας απεργίας. Το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί εποπτεία στα Κ.Ε.Π. δεν αρκεί από μόνο του για να θεμελιώσει το έννομο συμφέρον για την άσκηση της αγωγής».

Το συνδικαλιστικό όργανο των υπαλλήλων των ΚΕΠ είχε αποφασίσει την αποχή από τα παράλληλα καθήκοντα που δύνανται να επιβάλουν οι Δήμαρχοι για υπηρεσιακούς λόγους στους υπαλλήλων των ΚΕΠ που βρίσκονται σε Δημοτικές Ενότητες μέχρι 10.000 κατοίκους. Επίσης, ζητούσαν την αναστολή της λειτουργίας του προγράμματος myKEPlive μιας εφαρμογής που δίνει τη δυνατότητα μέσω video-κλήσης να εξυπηρετούνται πολίτες από εκπαιδευμένους υπαλλήλους των ΚΕΠ (την υπηρεσία αυτή παρείχαν 45 ΚΕΠ και 224 υπάλληλοι).

Πλέον με την με αριθμ. 5010/2020 απόφαση του Εφετείου που εκδόθηκε σήμερα κρίθηκε ότι «το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δεν ασκεί απλή εποπτεία επί των Κ.Ε.Π., όπως είχε γίνει δεκτό με την πρωτόδικη απόφαση, αλλά ασκεί ουσιαστικές αρμοδιότητες επ’ αυτών, αποτελώντας στην ουσία τον οιονεί εργοδότη του προσωπικού τους».

Ξεκινά και πάλι το myKEPlive

Επιπλέον, με την απόφαση του Εφετείου κρίθηκε ότι «η απεργιακή κινητοποίηση είναι παράνομη, διότι αφενός αποφασίσθηκε και κηρύχθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. και όχι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά παράβαση του ν. 1264/1982 και αφετέρου επειδή η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. δεν τήρησε την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 21 του ως άνω νόμου διαδικασία περί γνωστοποίησης του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού που διαθέτει για την άσκηση του δικαιώματος απεργίας».

Βάσει των ανωτέρω από σήμερα τίθεται ξανά σε εφαρμογή η εξυπηρέτηση του κοινού μέσω του προγράμματος myKEPlive, και δίνεται η δυνατότητα, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν. 4714/2020, να ανατίθενται καθήκοντα του κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού ή καθήκοντα συναφή με τον κύριο τίτλο σπουδών τους, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών των Δήμων σε υπαλλήλους Κ.Ε.Π.


1) Από καθήκοντα «αλλότρια» για όλους τους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που στελεχώνουν τα ΚΕΠ, ήτοι, από καθήκοντα άλλων κλάδων ή συναφή με τον κύριο τίτλο σπουδών.

2) Από καθήκοντα εξυπηρέτησης πολιτών μέσω του Προγράμματος MyKepLive, για όλους τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ.

3) Από καθήκοντα της διαδικασίας χορήγησης Βεβαίωσης περί Αυτοπρόσωπης Εμφάνισης σε κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε ισχύ, για όλους τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();