πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Δημιουργία κι άλλης Κοινότητας – Το προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ)

Προεδρικό Διάταγμα για την αναγνώριση μιας νέας Κοινότητας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πρόκειται για το Π.Δ. 76/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 173/10.9.2020), που εκδόθηκε κατόπιν πρότασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Θ.Λιβάνιου.
Αφορά την αναγνώριση ενός αυτοτελούς Οικισμού ως Κοινότητας, συγκεκριμένα του αυτοτελούς Οικισμού ««Ελάφιον, το» της Κοινότητας Αμαράντου της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων, ως Κοινότητα ««Ελαφίου».

Από τις διατάξεις του, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου, ίση με τα έξοδα κίνησης του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας.
Οι νόμιμες συνέπειές του επέρχονται από την επόμενη δημοτική περίοδο.

Υπενθυμίζουμε ότι η παρ.6 του αρ.283 του Καλλικράτη (ν.3852/2010 ως ισχύει) ορίζει ότι με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με
- πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και
γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου,
μπορεί Οικισμός που έχει απογραφεί ως αυτοτελής να αποτελέσει Κοινότητα.

Μπορείτε συναφώς να θυμηθείτε προηγούμενη περίπτωση π.δ. : “Δημιουργία νέας Κοινότητας – Η διαδικασία” 

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();