πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΣΚ: Αρνητική εισήγηση για δικαστική απόφαση που μετατρέπει συμβασιούχο σε ΙΔΑΧ (έγγραφο)

Πολιτικό δικαστήριο αναγνώρισε την εργασιακή σχέση συμβασιούχου ως ΙΔΑΧ και με γνωμοδότηση του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα αναφορικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στην τελεσίδικη απόφαση.
Ειδικότερα, το ερώτημα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αφορούσε στο εάν, τελεσίδικη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου που αναγνώρισε την εργασιακή σχέση συμβασιούχου ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποχρέωσε το Δημόσιο να αποδέχεται τις αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού, γεννά υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης:

α) ως απόφαση «παράγουσα υποχρέωση συμμόρφωσης» ή ως απόφαση «εκτελεστή», κατά το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3068/2002 και

β) ως απόφαση που έκρινε με δύναμη δεδικασμένου.

Στο παραπάνω ερώτημα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Ε) γνωμοδότησε ομόφωνα πως η απόφαση α) δεν υποχρεώνει τη Διοίκηση σε συμμόρφωση, κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3068/2002 και β) δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο κατά του Δημοσίου, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 19 του α.ν. 1715/1951, που εξακολουθεί να είναι ισχυρή.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();