πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Επίπληξη ΥΠΕΣ σε ΟΤΑ για τα οικονομικά στοιχεία κορωνοϊού (εγκύκλιος)

Υπενθύμιση καταγραφής εσόδων και δαπανών κορωνοϊού από τους ΟΤΑ, ζητά με ΕΓΚΥΚΛΙΟ του το υπουργείο Εσωτερικών. Κι αυτό γιατί: «Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτει ότι πολλοί από τους υπόχρεους φορείς είτε δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την υποχρέωση είτε υποβάλλουν τα στοιχεία με καθυστέρηση. Αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πλήρης καταγραφή των επιπτώσεων της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης στα οικονομικά του υποτομέα των ΟΤΑ».

Ζητά, δε, τα στοιχεία Αυγούστους έως 15 Σεπτεμβρίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Καταγραφή εσόδων και δαπανών λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19.

ΣΧΕΤ: Το αρ. 24943/21.04.2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων, των Περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ, υποχρεούνται να υποβάλλουν σε μηνιαία βάση συμπληρωμένους τους πίνακες «9Α. Έσοδα ΟΤΑ. Για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» και «10Α. Δαπάνες ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19». Οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην διαδρομή https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomikastoicheia-ota/diakriti-parakoloythisi-dapanon-ota-logo-covid-19:

στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΟΙΚΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lgsdata@ypes.gr, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτει ότι πολλοί από τους υπόχρεους φορείς είτε δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την υποχρέωση είτε υποβάλλουν τα στοιχεία με καθυστέρηση. Αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πλήρης καταγραφή των επιπτώσεων της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης στα οικονομικά του υποτομέα των ΟΤΑ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για την από εδώ και πέρα πλήρη συνέπεια των φορέων, ως προς την υποχρέωση και τον χρόνο υποβολής των ανωτέρω πινάκων. Αρχής γενομένης από τα στοιχεία Αυγούστου, τα οποία πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 15.09.2020.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();