πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΕΠ: Στοιχεία μεταναστών στο “e-ΚΕΠ” για ελέγχους κατά την υποβολή Αιτήσεων

Με Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Κ.Πιερρακάκη, (Φ.Ε.Κ. Β’ 3938/15.9.2020) διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα «e-ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Μεταναστών» του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.

Σκοπός της διάθεσης είναι η αξιοποίηση των στοιχείων μεταναστών από το «e-ΚΕΠ», προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας, κατά την έννοια του αρ.3 του ν.2690/1999, κάθε φυσικού προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου κατά την υποβολή Αιτήσεων, είτε εντύπων με αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΚΕΠ είτε ηλεκτρονικών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της “Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης”.

Η διάθεση περιλαμβάνει τις εξής μεθόδους:


- λήψη βασικών στοιχείων ταυτοποίησης με βάση έναν αριθμό διαβατηρίου,

- λήψη βασικών στοιχείων ταυτοποίησης με βάση το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης,

- λήψη βασικών στοιχείων ταυτοποίησης με βάση τον αριθμό εντύπου.

Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών της και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή

Οι διαχειριστές του «e-ΚΕΠ» έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην Απόφαση.


Η αριθμ. 24408 ΕΞ 2020 Υπουργική Απόφαση βρίσκεται ΕΔΩ


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();