πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Προϋπολογισμός 2021: Μείωση κατά 30% των ΚΑΠ για τους δήμους

Στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ συζητήθηκε το περιεχόμενο του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το 2021. Επισημάνθηκε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι δύσκολη για τους Δήμους, γιατί προβλέπεται σημαντική μείωση των ΚΑΠ, που θα φτάσει στα 300 εκ. ευρώ, ενώ αντίθετα θα υπάρξει αύξηση των μεταβιβάσεων λόγω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ.
Όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό, προβλέπεται ότι η Αυτοδιοίκηση θα μειώσει το 2021 κατά 50% το έλλειμμά της σε σχέση με το 2020. Αλλά είναι κι αυτή που όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να είναι ο θεσμός που νοικοκύρεψε τα οικονομικά του, αφού συμμετέχει στο συνολικό δημοσιονομικό χρέος με ποσοστό μόλις 0,68%. Κάτω από τη μονάδα. Δυσμενής εξέλιξη είναι η πρόβλεψη για τις κοινωνικές παροχές των ΟΤΑ , οι οποίες προβλέπεται ότι θα μειωθούν κατά το 1/3 το 2021, σε σχέση με το 2020.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το Δ.Σ. της η ΚΕΔΕ αποφάσισε να ξεκινήσει επαφές με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΟΙΚ., ώστε να επισημανθούν τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στη λειτουργία των Δήμων την επόμενη χρονιά η μείωση της χρηματοδότησης μέσω των ΚΑΠ. Με δεδομένο ότι ήδη και φέτος οι Δήμοι λειτουργούν στα όρια τους, λόγω της μείωσης των εσόδων τους και της αύξησης των δαπανών τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα αν εξακολουθήσει η υγειονομική κρίση να θέτει σε δοκιμασία τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Ενώ θα επισημανθεί ότι χωρίς επαρκή οικονομική στήριξη και διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και βιωσιμότητας των Δήμων , δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει καμία ουσιαστική αλλαγή προς την κατεύθυνση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();