πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Ταμειακό έλλειμμα 255.000 € και παραποιημένα στοιχεία στο Δήμο Γαλατσίου

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κατόπιν αναφοράς του Δημάρχου Γαλατσίου, διεξήγαγε έλεγχο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου με αντικείμενο την διερεύνηση υπόθεσης που αφορά σε αναντιστοιχίες κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου προς τους λογαριασμούς των νομικών προσώπων «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» και «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν δικαιολογούνται από αντίστοιχες πληρωμές δαπανών του Δήμου και έκδοση ταμειακών παραστατικών που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, με συνέπεια την εμφάνιση σημαντικού ταμειακού ελλείμματος ύψους 255.000 €.
Διαπιστώσεις κλιμακίου που διενήργησε τον έλεγχο στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών για την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020
  • Έλλειμμα συνολικού ποσού 230.000,00 € στα χρηματικά διαθέσιμα του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»
  • Εικονικές προσαυξήσεις, παραποιημένες αναφορές κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών και λογιστικούς χειρισμούς που πραγματοποιήθηκαν από υπάλληλο του Δήμου Γαλατσίου με στόχο τη συγκάλυψη του ανωτέρω ελλείμματος.
  • Έλλειμμα συνολικού ποσού 25.000,00€ στα χρηματικά διαθέσιμα του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».

Η Έκθεση των Ελεγκτών-Επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή. 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου, στο πλαίσιο της απόδοσης πειθαρχικών ευθυνών, παρέπεμψε ήδη την υπόθεση στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

Σημειώνεται ότι η ΕΑΔ συνεχίζει τον έλεγχο και θα συνταχθεί δεύτερη έκθεση σχετικά με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου και των νομικών προσώπων κατά τη διάρκεια προηγούμενων οικονομικών χρήσεων. 

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();