πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

Νόμος 4735/2020 οι νέες διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Νομοσχέδιο-“σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών, που ψηφίστηκε στη Βουλή την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Τελικά περιλαμβάνει συνολικά 75 άρθρα, ενώ σε δημόσια διαβούλευση είχαν τεθεί μόνο 42, δηλαδή το περιεχόμενό του σχεδόν διπλασιάστηκε.

Τα νέα άρθρα ξεκίνησαν να ισχύουν με τη δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ, εκτός των ρυθμίσεων που περιλαμβάνουν ρητά διαφορετική έναρξη ισχύος, συνεπώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πλέον άλλαξαν παράμετροι σε πλήθος θεμάτων που αφορούν τους Αιρετούς, τους Υπαλλήλους και εν γένει την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών.

Προσοχή χρειάζεται και το γεγονός ότι το περιεχόμενο πολλών διατάξεων μεταβλήθηκε σημαντικά κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία εν συγκρίσει με την κατάθεση, επομένως είναι αναγκαία η προσεκτική ανάγνωση του τελικού περιεχομένου.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το ν.4735/2020 στο Φ.Ε.Κ. Α’ 197/12.10.2020 εδώ

 

Τα άρθρα που αφορούν μόνο Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι:

Αρ.25: Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού των ΔΕΥΑ

Αρ.26: Ρύθμιση θεμάτων έκτακτου προσωπικού των ΟΤΑ

Αρ.29: Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθορισμό των σχολικών μονάδων, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Αρ.35: Ρυθμίσεις για την κινητικότητα

Αρ.38: Παράταση της διάρκειας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Αρ.39: Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ

Αρ.40: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ Α΄ βαθμού

Αρ.41: Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων και την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων από τους ΟΤΑ

Αρ.42: Ρυθμίσεις για τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ

Αρ.43: Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ)

Αρ.44: Ρυθμίσεις για την μείωση μισθωμάτων ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους

Αρ.45: Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών Δημοτικών Επιχειρήσεων

Αρ.46: Μεταβατικές ρυθμίσεις για την οικονομική λειτουργία των Δήμων που συστάθηκαν με το αρ.157 του ν.4600/2019

Αρ.47: Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής

Αρ.48: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΔΕΥΑ

Αρ.49: Ρυθμίσεις για την κίνηση των οχημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων

Αρ.50: Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχημάτων ΟΤΑ

Αρ.51: Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών χώρων επί δημοσίου κτήματος

Αρ.52: Νομική υποστήριξη Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αρ.53: Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών

Αρ.54: Ρυθμίσεις για την υπαίθρια διαφήμιση

Αρ.55: Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους ορεινών και νησιωτικών περιοχών

Αρ.56: Διοίκηση και διαχείριση ορθοδόξων ιερών ναών εντός κοιμητηρίων και ρύθμιση θεμάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Αρ.57: Ορισμός διοίκησης νοσοκομείου «Ελπίς»

Αρ.59: Ρύθμιση θεμάτων της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ

Αρ.60: Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ

Αρ.61: Επιχορηγήσεις από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (= “Φιλόδημος ΙΙ”)

Αρ.62: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ΦΟΔΣΑ

Αρ.63: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας OTA

Αρ.64: Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αρ.65: Ρυθμίσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας

Αρ.66: Ρυθμίσεις για τα αθλητικά σωματεία

Αρ.67: Δαπάνες ενταλμάτων γενομένων επί τη βάση ελέγχων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αρ.68: Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();